„Vrcholové partie budou hlídat naši pracovníci, tři strážci přírody placení jako brigádníci jen na letní sezonu a čtyřicet dobrovolných strážců.

Všichni jsou v akci od května do října a plní různé úkoly, jako je úklid kolem stezek nebo čištění dřevěných svodnic na turistických stezkách, poskytují také informace turistům,“ uvedl vedoucí terénní služby CHKO Jeseníky Michal Ulrych.

V Jeseníkách jsou čtyři národní přírodní rezervace, kde platí úplný zákaz trhání rostlin a plodů a také zákaz vstupu mimo turistické pěšiny.

Rezervace tvoří jen pět procent rozlohy CHKO. Největší je Praděd s rozlohou kolem dvou tisíc hektarů, menší jsou rezervace Šerák – Keprník, Rejvíz a Rašeliniště Skřítek.

Profesionálové z Polska a Ukrajiny

Stejné ochranné podmínky platí i na Králickém Sněžníku, jehož nejvyšší partie jsou také národní přírodní rezervací.

Rezervace se nacházejí nad horní hranicí lesa, kde se borůvkám nejvíc daří, a tak jsou právě tyto partie cílem profesionálních sběračů, zejména Poláků nebo Ukrajinců.

„Nám nejde primárně o ochranu borůvek, ale celého biotopu. Borůvkáři stejně jako další neukáznění návštěvníci ruší klid a přirozený vývoj v rezervaci, zůstává po nich často spoušť. Nechávají v přírodě odpadky, vyšlapávají nové stezky a poškozují vzácné rostliny. Často v lese kouří, takže hrozí požár od nedopalků cigaret,“ vysvětluje Ulrych.

Pokuta sběrače neodradí

Ochranáři se snaží odradit sběrače, zadržet je ještě dřív, než se dostanou do terénu.

„Nejčastěji jezdily party dodávkou na Ovčárnu a odtud se vydávaly směrem ke Švýcárně. Na Ovčárně se nám je už podařilo odradit, tak zkoušeli nový přístup od Videlského kříže a mířili do oblasti Malého Dědu. Naším cílem není pokutovat je, ale poškození lesa předejít,“ doplnil Michal Ulrych.

Na místě mohou strážci přírody uložit pokutu tisíc korun, ve správním řízení pak do deseti tisíc korun. Sběrači si ale vydělají až několik tisíc korun denně, takže pokuta je často neodradí.

Na území CHKO, mimo rezervace, se borůvky sbírat mohou. Zákon o ochraně přírody tím lidé neporušují, ale mohli by se dostat do rozporu s lesním zákonem. Ten říká: je zakázáno sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les.