V plánech odstřelu zredukovali srnčí a v některých honitbách i zajíce.

„Letos na bažanty hony dělat nebudeme. Přírůstek je zanedbatelný. Naopak je převaha staré zvěře. Směrem na Grygov je situace ještě horší,“ uvedl předseda osmisethektarové honitby Slavonín-Nový Dvůr Josef Karger.

Podle jednatele okresního mysliveckého spolku Jiřího Zbořila se o víkendu, kdy se podle zákona o myslivosti, smí začít s odlovem bažantů, lovy omezí nebo úplně ruší v řadě honiteb na Olomoucku.

„Letos byl velmi špatný květen, kdy slepice vyvádí kuřata, velká část hlavních snůšek přišla vniveč,“ popisoval Zbožil.

„Populace bažantů je dlouhodobě na hraně a letošní nepřízeň počasí to ještě zhoršila,“ dodal.

Rány z pušek se budou bez omezení v plánech podzimního odstřelu rozléhat v honitbách, kde se bažanti uměle vychovávají a vypouštějí do přírody.

Nepřízeň počasí sice ne tolik, jako bažanty, ale poznamenala i stavy srnčí zvěře a zajíců. Vzhledem k malému přírůstku se proto podle Zbořila mladé srnčí lovit nebude téměř vůbec.

„Ke konci května se rodí nejvíce srnčat. Hodně srn přišlo o srnčata. Přírůstek není takový jako v jiných letech,“ uvedl jednatel okresního spolku.

„Na zajíce budou hony v lokalitách, kde se populace dlouhodobě drží na dobré úrovni. Počty ale nebudou takové jako jindy,“ sdělil. „V části honitby se vylila Morava. Dospělý zajíc uteče, ale mládě do třech týdnů, to hyne,“ povzdechl si Josef Karger.

Na vyhlášených mysliveckých bálech se letošní deštivé a chladné jaro pravděpodobně neprojeví. Tombola by měla být bohatá, stejně tak dobroty na stole.

„Pokud myslivci bál plánují, uzmou si raději svůj krajíc, aby se na bál něco dostalo. To zkrátka musí být,“ poznamenal s úsměvem Jiří Zbořil.