Návštěvníci si v muzeu mohou prohlédnout také bohoslužebné a umělecké předměty, které souvisí s historií farnosti.

„Chceme lidem ukázat to, co není běžně k vidění, a přiblížit jim také historický rozměr jubilea,“ říká farář chrámu svatého Mořice František Hanáček, který s nápadem na zřízení muzea přišel.

Výstava navazuje na expozici o historii a současnosti kostela a farnosti, kterou mohou návštěvníci zhlédnout přímo v kostele svatého Mořice. K vidění je například relikviář s ostatky svatého Blažeje. „Pravděpodobně pochází ze zrušeného kostela, který stával na olomouckém Blažejském náměstí,“ uvedl Hanáček.

Farní muzeum u svatého Mořice mohou zájemci navštívit až do konce října. „Většinu návštěvníků tvoří skupiny, které zavítají do kostela nebo školní výlety,“ říká průvodkyně Helena Spinová.

„Doufám, že až v září skončí opravy ulice před farou, návštěvníků přibude,“ doplňuje ji Hanáček.