Úterý 11. května je vůbec prvním dnem v letošním roce, kdy se muzea mohla otevřít pro veřejnost. V 9 hodin se po dlouhé nucené pauze otevřelo také Vlastivědné muzeum Olomouc.

„Naposledy jsme měli otevřeno v prosinci, ještě před Vánocemi. Některé výstavy byly bohužel přístupné jen po dobu několika dní. Proto je prodlužujeme až do letních měsíců, aby měli všichni zájemci čas a možnost si je prohlédnout. Na výstavy se vchází a vychází jedním vchodem, zaměstnanci dohlížejí na dodržení stanovené kapacity v sále. Není nutné si rezervovat vstupenky předem,“ sdělil mluvčí Vlastivědného muzea Antonín Valenta.

Když se muzeum po rozvolnění otevřelo loni v květnu pro veřejnost, chodili návštěvníci na výstavy hlavně o víkendech a v pracovních dnech byl zájem menší. Podobný vývoj předpokládají ve Vlastivědném muzeu také nyní.

Co na vás čeká?

K vidění je tam atraktivní výstava České korunovační klenoty na dosah. Kromě replik původního gotického královského jablka a žezla je součástí expozice i replika Svatováclavského meče.

Výstava se věnuje také příběhu dvaadvaceti korunovaných panovníků a je doplněna kopií Pražského Jezulátka s kopií šatiček vyšívaných Marií Terezií nebo replikou Řádu zlatého rouna.

Další expozice nazvaná Život mezi erby připomíná život a dílo významného českého heraldika Jiřího Loudy, shlédnout je nyní možné také expozici Policejní sbory v proměnách času.

K vidění je rovněž výstava děl olomouckého malíře a fotografa Pavla Rozsívala a samozřejmě i stálá interaktivní expozice přírody a historie.

Volný vstup v Muzeu umění

Na první návštěvníky v úterý čekalo také Muzeum umění, kde jsou připraveny výstavy Mnemocinema Mateje Kréna a TICHO!…pssst Barbory Bieylonovič a stálá expozice Století relativity, do které je vstup zdarma.

„Muzeum umění se již na podzim rozhodlo pro volný vstup do stálých expozic. Bohužel ta v Arcidiecézním muzeu zůstává kvůli stavebním úpravám objektu i nadále zavřena, a to ještě rok,“ informoval mluvčí Muzea umění Tomáš Kasal.

Muzeum umění bude nadále pokračovat v online aktivitách, v květnu to je hlavně Projekt Piombo, který nevšedně představí jeden z unikátů stálé expozice Arcidiecézního muzea Madona s rouškou.

A protože je už otevřeno pro veřejnost, mění se také provozní doba Lupiče, po budově teď ručkuje každou celou hodinu v době od 10 do 17 hodin.

Pevnost poznání otevřela a nabízí Rozum v hrsti a Živou vodu
Návštěvníky už netrpělivě vyhlíží také Pevnost poznání. Od úterý je otevřeno, návštěvníci mohou shlédnout expozice Rozum v hrsti a Živá voda s výstavou Prales budoucnosti. Vstupenky jsou k dispozici na pokladně, rezervace zatím nejsou možné. Od úterý do pátku mohou návštěvníci do Pevnosti poznání přijít v době od 9 do 17 hodin, o víkendech je otevřeno od 9 do 18 hodin.