Postupně bude konzervováno, ošetřeno či restaurováno a poté nejmodernějšími metodami digitalizováno na 70 tisíc sbírkových předmětů.

Jsou mezi nimi například starobylé rukopisy, unikání fotografie z doby, kdy představovaly zázrak moderního světa nebo předměty každodenní potřeby hanáckých předků. V konečné fázi bude vytvořeno okolo 220 tisíc takzvaných digitalizátů s přesnými popisnými daty. Předměty budou v rámci digitalizace pracoviště využívány pro prezentaci muzejních sbírek nebo badatelské účely.

Součástí projektu je také nová didaktická přírodovědná expozice, která bude určena především pro žáky prvního a druhého stupně základních škol a veřejnost. Nabídne ucelené informace k učivu prvouky a přírodovědy a doplní stávající expozici Příroda Olomouckého kraje.

„Obě expozice se budou snažit návštěvníka nejen pobavit a poučit, ale také co nejvíce vzbudit hlubší zájem o přírodu a uvědomit si vztahy mezi člověkem a životním prostředím. V podstatě bude celé druhé patro muzea tvořit jeden ucelený přírodovědný muzejní komplex pro návštěvníky,“ informoval ředitel VMO Břetislav Holásek.