ZD Senice na Hané, z jejíž jímky uniklo smrtící množství kejdy, zažalovalo Ministerstvo životního prostředí kvůli chybám a průtahům ve správním řízení.

Milion korun pak požadovalo za poškození jména. Uspělo částečně.

Soud v pátek nesouhlasil s tím, že Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) postupovala nesprávně, když zahájila správní řízení se ZD Senice na Hané, jakožto původcem znečištění.

„Kejda unikla z nádrže žalobce a ten byl vodoprávním úřadem označen jako původce havárie. Správní řízení muselo být podle zákona zahájeno,“ uvedla soudkyně Miroslava Dvořáková.

Příčina: chybná stavba jímky

Šetření nakonec skončilo fiaskem. Za únik stovek kubíků kejdy dostalo družstvo pokutu od ČIŽP, zemědělci se však odvolali a ministerstvo rozhodnutí zrušilo.

V případu totiž figurovaly dva znalecké posudky s protichůdnými závěry. Jeden nechalo vypracovat družstvo na základě dohody s ČIŽP, což ale její pracovníci u soudu popřeli. Soudkyně jim však neuvěřila. Tento posudek vyzněl ve prospěch družstva.

Inspekce se však následně obrátila na jiného znalce, jehož výstup vyzněl tak, že zemědělci pochybili. Ministerstvo proto uložilo ČIŽP zadat další posudek.

Výsledek byl takový, že příčinou ekologické havárie bylo chybné postavení jímky výrobcem. Správní řízení bylo zastaveno.

Vzácné rybky se do Blaty vrátí 
Z jímky v Seničce unikly stovky kubíků zkvašených výkalů hospodářských zvířat. Blatu otrávily v délce 37 kilometrů. Život se do toku vracel velmi pomalu. Rybáři postupně vraceli živočichy podle nastaveného plánu. O některé vzácné živočichy Blata přišla. Je však šance, že se do toku brzy vrátí.

close Aplikace zeolitu se speciálními bakteriemi k vyčištění kontaminované vody v říčce Blatě info Zdroj: DENÍK/Jiří Kopáč zoom_in „Jsem rád, že již mohu Blatu hodnotit jako stabilní prostředí pro ryby i další vodní živočichy,“ sdělil Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce.

V říčce dnes běžně žijí jelci tloušti, mřenky, hrouzci. Výskyt zvláště chráněného druhu střevle potoční však nebyl podle Loyky po havárii k dnešnímu dni v Blatě zjištěn.

„Mám ale vytipovány dva úseky Blaty, do kterých bychom na základě kladného rozhodnutí orgánu ochrany přírody mohli střevle ze záchranných odlovů na řece Moravě nebo Bystřici prováděných z důvodu sucha, nebo realizace protipovodňových opatření přemístit,“ uvedl.

Loyka připomněl, že v červenci 2012 šlo o nebývalou pohromu se značnými následky.

„Otrava byla naprosto likvidační pro vše živé, proto věřím, že její viník má takový systém kontroly, aby se situace nemohla opakovat,“ sdělil Petr Loyka.

Vlastník staré jímky, ZD Senice na Hané, nádrž před více než třemi lety zboural a postavil novou.

„Zůstaly jen základy. Je to jiná technologie, jiná konstrukce. Zvolili jsme nejlepší variantu, která existuje,“ ujistil předseda družstva Jaroslav Navrátil. (tau)

Poškození jména? Lhůta promlčena

Soud přiznal zemědělcům odškodnění v součtu 95 tisíc korun. Chtěli bezmála 1,2 milionu korun.

Dostali za pravdu v tom, že správní řízení trvalo nepřiměřeně dlouho. Za to obdrží od ministerstva 30 tisíc.

„Řízení trvalo 26 měsíců, z toho 15 měsíců u odvolacího orgánu (MŽP) bez jediného úkonu. To je nepřiměřená délka,“ uvedla soudkyně.

Peníze dostanou za náklady na prvního znalce a právní zastoupení.

Zemědělci se však nedočkají milionu korun, který si nárokovali jako zadostiučinění za poškození jména a obchodní značky tím, že se o havárii mluvilo a psalo v médiích v souvislosti se ZD Senice na Hané.

Zemědělcům se nelíbilo, že "unikaly" informace z probíhajícího správního řízení.

„Soud má za to, že v tomto případě byla lhůta promlčena,“ vysvětlila Dvořáková.

Žalovaný má větší úspěch 

U soudu částečně uspělo i Ministerstvo životního prostředí, kterému soud uznal právo na zaplacení nákladů žalobcem ve výši 20 tisíc korun. Požadovali necelých 25 tisíc korun.

„Je to nakonec žalovaný, který má ve věci čistý úspěch 83,92 procenta,“ podotkla soudkyně.

ZD Senice na Hané se zatím nevyjádřilo, jestli se proti rozhodnutí okresního soudu odvolá, nebo je s výsledkem spokojeno.

„Musíme počkat, až ho dostaneme písemně a pročteme argumentaci soudkyně. Protistrana tvrdila, že je to promlčeno, my jsme měli odlišný názor. Musíme se seznámit se zdůvodněním soudu,“ reagoval předseda Jaroslav Navrátil.