Stavba se naplno rozběhla počátkem loňského roku a podle harmonogramu má být uvedena do provozu v červenci 2018. Zhotovitelem je společnost Skanska.

„V současné době se odváží z meziskládky na určené pole zbytek ornice, což je zhruba 20 tisíc kubíků. Probíhá také odvoz nevhodné zeminy na řízenou skládku s následným čištěním komunikací. Ostatní práce jsou z důvodu příliš nízkých teplot pozastaveny," informovala Alice Molovčáková z odboru komunikace společnosti Skanska.

Stavba úseku dálnice mezi Lipníkem a Přerovem je největší investicí do dopravní infrastruktury na Přerovsku za poslední léta.

Samotná délka úseku je 14 312 metrů.

Součástí této obří akce je zbudování čtyřiadvaceti mostů, čtyř mimoúrovňových křižovatek, osmi protihlukových stěn a jednoho oboustranného odpočívadla na trase.