Sport navíc nenašel pochopení u sousedů.

Spolek Motorsport Nemilany nicméně ještě zkouší zvrátit situaci na svou stranu a připravuje na konec měsíce demonstraci na náměstí.

Dráha leží u silnice R35 v polích nad Nemilany mezi lesíkem a benzinovou stanicí OMV.

Jezdci na motokrosových motorkách se na ní proháněli od roku 2010. Dva roky už ji ale nikdo využívat nemůže.

„Kvůli úsilí stěžovatelů a úřadům se nepodařilo dráhu provozovat," řekl Zdeněk Dudek, majitel pole, na kterém přes kilometr a půl dlouhá trať vznikla.

Člověk chce mít večer klid

Sportovci narazili na nesouhlas některých lidí z okolí, které provoz na závodišti obtěžoval především svým hlukem. Navíc se podle nich jezdilo i mimo dráhu.

„Projížděli normálně v místech, kde chodí děti. Kolikrát si lidé stěžovali, že s nimi šli do lesíka na procházku a kolem projely motorky. Přitom měli jezdci za povinnost motorky k dráze dovézt na vozíku. To se ale nedělo," připomněla Anna Bahounková z olomouckých Nemilan, co lidem podepsaným pod několika peticemi vadilo.

Tréninkové dny na dráze byly v pondělí, ve středu a v pátek odpoledne, v sobotu přes den. Vždy do šesti hodin.

Nachází se u obchvatu za lesíkem a železnicí, slyšet ale byla.

„Je to tři sta čtyři sta metrů od domů, člověk chce mít večer klid," dodala Anna Bahounková.

"Cílená finanční likvidace"

Zdeněk Dudek se snažil dostat dráhu do nového územního plánu Olomouce, což by spolku Motorsport Nemilany přineslo klid, ale neuspěl.

I přesto, že v minulých letech získával opakovaně od odboru koncepce a rozvoje olomouckého magistrátu svolení k provozu.

„Sice problematicky, ale trať byla přípustná. V dubnu jsem ale na svou žádost dostal od odboru vyjádření, že vybudování motokrosové dráhy je v rozporu se zájmy územního plánování. Důvodem je nesouhlas Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje a Ministerstva životního prostředí ČR, které zrušilo souhlas s vynětím z půdního fondu," komentoval přetlačování s úřady.

Domnívá se, že jeho argumenty se nikdo nezabýval.

„Vůbec nevzali v potaz předchozí závazná souhlasná stanoviska hygieny, územní studii, nový souhlas s vynětím z půdního fondu. Považuji to za cílenou finanční likvidaci," prohlásil.

Za vynětí platí deset tisíc korun ročně, devadesát tisíc ho stála územní studie, pozemek udržuje proti zaplevelení.

„Navíc je proti mně vedeno řízení o odstranění stavby. Až mi to nařídí, budu muset pozemek uvést do původního stavu," dodal Zdeněk Dudek.

Hygiena: Lidi obtěžuje hluk

Dráha neprošla kvůli ochraně přírody a krajiny a nakonec i kvůli hlasitým motorům strojů.

„Krajská hygienická stanice jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví poukázala na to, že z úřední činnosti je jí známo, že provoz motokrosové trati a s ní související doprava na veřejně přístupných komunikacích je pro občany v dané lokalitě zdrojem obtěžujícího hluku," sdělil vedoucí odboru koncepce a rozvoje magistrátu Marek Černý.

Jako sportovní areál tedy pozemek zařazen do zásadního plánovacího dokumentu nebyl.

Vedoucí odboru navíc upozornil, že stavební zákon neumožňuje zemědělské plochy jako například pole využít pro motoristický sport.

Demonstrace před radnicí

Příznivci motokrosu ale nechtějí od svého snažení o obnovení provozu upustit.

O soudním sporu zatím neuvažují, chtějí ovšem dát najevo, že podobné sportoviště na Olomoucku chybí.

Na 31. května proto naplánovali sraz před radnicí.

„Pojede se z dráhy a bude to demonstrace za motokrosový sport. Sjedou se všichni, komu se uzavření dráhy nelíbí. Aby bylo vidět, že motokrosový sport není v Olomouci o pěti lidech," řekl člen spolku Motorsport Nemilany Petr Dudek, že nahlášených je zatím osmdesát lidí.