Leckterá světová metropole má také svůj Most, tedy slavnou a všeobecně známou stavbu, ať už to je Karlův most, Golden Gate v San Francisku nebo třeba londýnský Tower Bridge.

V Olomouci je sice díky Moravě, Bystřici a Mlýnskému potoku kolem tří desítek mostů, žádný z nich však rozhodně není nějakým skvostem, který by si člověk v duchu automaticky spojil s tímto městem.

V posledních deseti letech pár nových staveb přibylo, nejvýraznější z nich jsou mosty v Černovíře, u plynárny a na Nových Sadech u kojeneckého ústavu.

Unikátem je snad jedině lávka pod dómskými hradbami, ale to hlavně proto, že vede odnikud nikam. V nejbližší době by se měly stavět dvě nové cesty přes řeku. Podle radních to budou kvalitní moderní díla, tak se nechme překvapit.

A jak hodnotí estetickou podobu nejnovějších objektů u plynárny a u kojeneckého ústavu odborníci?

„Oba mosty jistě dobře plní svůj primární účel jako komunikace. Jejich podoba této účelnosti odpovídá a nedisponují asi ničím víc. Jistě by se mohl uplatnit nápaditější design, ale to je věc, která by rozpočet neúnosně zatížila, a proto se s jakousi „nadstavbovou“ výtvarností na počátku asi ani příliš nepočítalo. To je bohužel slabé místo všech mostů, které zde v minulých desetiletích vznikaly, a které nevynikají originalitou, která by nějak město obohatila,“ uvedl místopředseda Občanského sdružení Za krásnou Olomouc a historik umění Ondřej Jakubec.

„Tím se ale dostávám k tomu, jakým způsobem jsou vůbec ve městě řešeny vodní plochy, které tvoří jeho přirozenou součást. Především nábřeží jsou v podstatě mrtvé a nehostinné prostory a přitom nabízejí velmi silný potenciál k zatraktivnění města i života v něm. Právě to by jistě mělo být zohledněno při dalších plánovaných úpravách mostů a nábřeží, včetně odpovídajícího zajímavého designu,“ shrnul Jakubec.