Jak potvrdil náměstek primátora Martin Major (ODS), stavba začne počátkem června. Práce sice měly probíhat už od počátku roku, jejich oddálení ale pomohlo přehodnotit projektovou dokumentaci. "Při umístění chodníku nad inženýrské sítě bude i údržba mostu jednodušší. Doba výstavby se tím navíc zkrátí o dva měsíce, a přitom cena zůstane stejná," uvedl Major. Vedoucí investičního odboru magistrátu Vladimír Michalička objasnil, že nová podoba mostu vychází z rozpracování jedné z dřívějších variant. "K žádosti o dotaci jsme museli před časem co nejrychleji doložit i technické řešení. Proto jsme odeslali návrh, který byl v tu chvíli se zpracováním nejdále," řekl Michalička.

Nyní měla radnice čas vrátit se k lepší variantě. "Změna projektu by získání dotace neměla ohrozit, takový je telefonický příslib z ministerstva, ještě čekáme na písemné vyjádření," konstatoval Major. Náklady na nový most ve výši 47,6 milionu korun plně pokryje dotace z programu ministerstva pro místní rozvoj na obnovu majetku zničeného povodněmi. Most z roku 1920 dostal první zásah už při povodních před deseti lety, loňské jarní povodně jej téměř dorazily. Od té doby na něj nesmějí vjíždět nákladní automobily.

Statik Petr Fryčák usoudil, že potřebuje novou nosnou konstrukci a problémem jsou i vnitřní pilíře, které vzdouvají vodu. Současný most je navíc nízký. Po dobu stavby nového mostu, která potrvá až do července příštího roku, povede na druhý břeh pontonový most.