Nový most překlene řeku v polovině příštího roku a náklady podle odborníků přesáhnou 47 milionů korun. Plně je pokryje dotace z ministerstva pro místní rozvoj na obnovu majetku zničeného povodněmi. Okolí mostu čekají v budoucnu ještě další stavební práce, především navýšení protipovodňové hráze. „Zároveň počítáme, že v té době bude opravena i komunikace, která propojuje tuto lokalitu s Přichystalovou ulicí. Protože část vozovky v ulici U Rybářských stavů bude v záplavovém území, musí být udělána tak, aby případné povodně přežila,“ uvedl již dříve Lubomír Hopp z odboru dopravy olomouckého magistrátu.