„Ano, jednalo se o dokončení mostu dle návrhu arch. Nováka, který je autorem mostu. Nyní by měl být most kompletně dokončen,“ potvrdil náměstek primátora Miloslav Tichý.

Nově byly na vnější stranu středových mostních oblouků upevněny barevné pásy podle schváleného návrhu architekta Antonína Nováka.

Žlutá v kontrastu se šedivou konstrukcí a asfaltem je nepřehlédnutelná a originální stavbu, pro kterou se vžilo pojmenování Rejnok, zajímavým způsobem oživuje.

Po dobu finálních úprav mostu muselo dojít k vypnutí trolejí a výluce na tramvajové trati přes centrum, kde cestující přepravovaly náhradní autobusy.

„Volili jsme výluky v těchto prodloužených víkendech roku 2023 také proto, až se stabilizuje tramvajová doprava po několika uzavírkách a výlukách v roce 2022. A tak to vše trvalo cca 10 měsíců od zprovoznění mostu,“ poznamenal náměstek s tím, že vliv měly i dodávky potřebného materiálu.

Nový most přes Moravu nesoucí jméno jednoho z nejvýraznějších umělců a řemeslníků barokní Olomouce Václava Rendera byl zprovozněn vloni v červenci. Stavba na Masarykově třídě je součástí realizace II. B etapy protipovodňových opatření za 730 milionů korun. Jejich smyslem je zvýšení kapacity koryta Moravy v centrální části Olomouce na úroveň 650 m³/s, což podle odborníků ochrání před záplavami 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě 3 miliard korun.