„Je třeba si uvědomit, že v okolí mostu musíme ještě pracovat, přesouvat techniku, dělníky a most napojit na přilehlé komunikace. Je to dobrý a především bezpečný kompromis, který na jednu stranu pomůže dopravě a na druhou umožní dokončit potřebné práce,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Zdůraznil, že jde o bezpečnost obyvatel, účastníků silničního provozu a plynulost dopravy.

„Most není samostatnou stavbou, je součástí projektu protipovodňové ochrany, na níž práce budou ještě několik let pokračovat. Pokud bychom most otevřeli i pro osobní dopravu, docházelo by v rámci prací k různým dílčím omezením, která by v důsledku vyvolala v dopravě chaos,“ dodal.