S ohledem na bezpečnost a plynulost zkušebního provozu budou přes novostavbu zatím jezdit pouze vozidla hromadné dopravy a integrovaného záchranného systému.

Osobní auta na nové přemostění přes Moravu vyjedou až v březnu.

Původně měla stavba mostu trvat od jeho demolice 20 měsíců. Povodí Moravy pak společně se zhotovitelem zkrátilo harmonogram prací téměř o čtvrtinu.

Od příští středy bude most v takzvaném zkušebním užívání, v jeho bezprostřední blízkosti probíhat stavební práce.

Zkušební provoz podle Povodí Moravy potrvá do konce února. Od následujícího měsíce pak bude otevřený i pro osobní dopravu.

„Je třeba si uvědomit, že v okolí mostu musíme ještě pracovat, přesouvat techniku, dělníky a most napojit na přilehlé komunikace. Je to dobrý a především bezpečný kompromis, který na jednu stranu pomůže dopravě a na druhou umožní dokončit potřebné práce,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Zdůraznil, že jde o bezpečnost obyvatel, účastníků silničního provozu a plynulost dopravy.

„Most není samostatnou stavbou, je součástí projektu protipovodňové ochrany, na níž práce budou ještě několik let pokračovat. Pokud bychom most otevřeli i pro osobní dopravu, docházelo by v rámci prací k různým dílčím omezením, která by v důsledku vyvolala v dopravě chaos.“ sdělil Václav Gargulák.

Nejpozději 1. března

Nezbytnost tohoto kroku již Povodí Moravy projednalo se zástupci olomouckého magistrátu. Vedení města chtělo, aby byl most otevřen i pro osobní auta.

„Nezastírám, že pro nás znamená pouze částečné otevření mostu určité zklamání. Ačkoliv uvedené technické důvody chápeme, byl bych raději, kdyby tudy mohla projíždět i osobní auta hned v prosinci. Jakožto samospráva ale nemáme žádné nástroje, jak toto rozhodnutí zvrátit, trvali jsme tedy alespoň na dohodě, že most bude stoprocentně a plně zprovozněn nejpozději k 1. březnu,“ reagoval primátor Olomouce Mirek Žbánek. 

Na jaře zavřou Masarykovu

Povodí Moravy připomnělo, že v půlce listopadu reálně hrozilo, že most do konce prosince otevřený nebude. Práce totiž nečekaně zdržela časově náročná identifikace a přeložení inženýrských sítí.

„Původní projektová dokumentace neodpovídala skutečnosti a v některých případech nebyl schopný svůj kabel identifikovat po přivolání ani jeho vlastník,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Po dokončení stavby a úplném otevření mostu v Komenského ulici se od března 2020 uzavře most na Masarykově třídě.

Jeho stavba bude probíhat po polovinách. Předpokládané dokončení druhého mostu je v polovině roku 2022.