Všechny práce zatím běží podle stanoveného harmonogramu.

„V průběhu března jsme přeložili inženýrské sítě kolem mostu na Masarykově třídě a uložili je do nadzemního kolektoru na návodní straně mostu. Podélně jsme rozřezali nosnou konstrukci mostu, aby bylo možné zahájit bourací práce. Z bezpečnostních důvodů jej musíme od pondělí pro veřejnost uzavřít,“ informoval investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

Od pondělí se tak na most nedostanou ani chodci. Po dobu přibližně jednoho týdne budou procházet přes ulice Dukelská, Praskova, Wanklova, Gorazdovo náměstí, Komenského a Husova.

Trasa pro chodce po dobu přibližně týdenní uzavírky mostu na Masarykově třídě v Olomouci, ta začíná od pondělí 6. dubna.Zdroj: Povodí Moravy

Vrtají piloty nábřežních zdí

Aby mohla těžká technika pracovat v korytě řeky Moravy, musela být snížena hladina a kompletně vypuštěna jezová zdrž (takzvaná srážka).

Úplná srážka by měla trvat až 5 týdnů. Po dokončení demolice a odstranění materiálu se začne stavět nový most.

„Povodní strana mostu bude dokončena na začátku jara 2021, práce se pak přesunou na stranu návodní. Zatím probíhají plynule bez zdržení a tak rychle, jak to současná situace umožňuje. Současně stavaři pokračují v ražbě kanalizační štoly v ulici Nábřeží a probíhá vrtání pilot nábřežních zdí u mostu Masarykova,“ popsal mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

V ulicích Sokolovská a na Letné u nového mostu v Komenského ulici se dokončují přípravy na pokládku asfaltu.

Finišují také úpravy schodů, říms a výsadba zeleně v části kolem Envelopy až po železniční most.

Nová volnočasová zóna

Současný most na Masarykově třídě už nevyhovuje kvůli nezbytnému rozšíření koryta. Nový most bude ocelový s betonovou deskou a složený ze dvou polí.

Má mít celkovou délku 63,3 metru a šířku 26,3 metru. Povede ve výšce 7,65 metru nad dnem řeky.

Konstrukce nového mostu a koryto Moravy pod ním je navrženo tak, aby zvládlo průtok 380leté vody, tj. 650 metrů krychlových za sekundu. Dokončený by měl být na jaře 2022.

„Společně s náplavkou vytvoří hlavní dominanty nového nábřeží. Rekonstrukce mostu na Masarykově třídě představuje předposlední fázi při výstavbě této etapy protipovodňové ochrany. Obyvatelé Olomouce díky ní získají nejen požadovanou ochranu před povodněmi, ale i moderní volnočasovou zónu nabízející atraktivní prostředí s přístupem k řece,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.