Od pondělního rána probíhala u olomouckého vrchního soudu demontáž úvraťového obratiště, na kterém se ještě donedávna obracely tramvaje. Úvrať bylo nutné odstranit kvůli tomu, aby v následujících týdnech mohli stavbaři začít s přípravou tramvajového tělesa v obou předpolích nového mostu v Masarykově třídě.

„Úvrať je již v tuto chvíli demontována. Koleje na mostě máme položené, nyní je potřeba připravit předpolí mostu na obou stranách. Budeme navyšovat terén, protože most vede ve vyšší úrovni, než vedl ten původní. Terén je třeba vymodelovat tak, aby předpolí mostu bylo možné napojit na kolmé ulice, tedy ulice Blahoslavova a Nábřeží. Teprve potom začneme připravovat konstrukční vrstvy komunikací a tramvajové těleso,“ popsal investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

Nový most je ocelový s betonovou deskou, složený ze dvou polí. Jeho celková délka je 63,3 metru a šířka 26,3 metru. Vede ve výšce 7,65 metru nad dnem řeky.

V ostatních částech stavby protipovodňové ochrany podle Povodí Moravy vyžaduje další postup prací dlouhodobě vyšší teploty.

Na levém břehu řeky Moravy je již dokončený železobetonový trámec na mikropilotách a betonový základ pro obložení levobřežních zdí. To bude dle požadavků památkové péče tvořené částečně z původních pískovcových kamenů. Na pravém břehu kameníci položili žulové obklady zdí budoucí náplavky, na které navážou dlažbou.

Komplikace? Krize ve stavebnictví

Postup prací podle Povodí Moravy i nadále komplikují dopady koronavirové krize a nedostatek některých druhů stavebních materiálů na trhu, například kamenných obkladů. Obklady jsou klíčové pro dokončení celé náplavky.

„Je třeba připomenout, že v rámci takto rozsáhlé stavby v centru historického města se i přes vleklou koronavirovou pandemii a prohlubující se krizi ve stavebnictví dosud daří dodržovat zásadní termínové milníky stavby. Stále častější výpadky dodávek materiálu průběžně řešíme se zhotovitelem prací,“ vysvětloval Bělaška.

„Most tak bude také otevřen v termínu, který jsme slíbili. Od července 2022 začne sloužit kromě chodců i automobilové a tramvajové dopravě,“ ujistil investiční ředitel podniku.

Stavba II. B etapy protipovodňových opatření za 730 milionů korun navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. Cílem je zvýšení kapacity koryta Moravy v centrální části města na úroveň 650 m³/s, bude chráněno 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě 3 miliard korun.

„Most vytvoří společně s náplavkou hlavní dominanty nového nábřeží. Rekonstrukce mostu na Masarykově třídě představuje předposlední fázi při výstavbě této etapy protipovodňové ochrany Olomouce. V rámci poslední fáze bude probíhat dokončování stavebních prací, ozelenění a náhradní výsadba, dokončení náplavky a propojení mostů na Masarykově třídě a Komenského ulici,“ dodal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.