Od pondělí 2. března přestanou od hlavního nádraží do centra jezdit tramvaje.

Podrobnosti o změnách v trasách městské hromadné dopravy se Olomoučané včas dozví také díky veřejných besedám, které proběhnou v příštím týdnu.

Na nový most v Komenského ulici se vrátí automobilová doprava 27. února.

Už od pondělí 2. března začne uzavírka mostu přes řeku Moravu na Masarykově třídě, který čeká demolice.

Nové přemostění by mělo být podle Povodí Moravy hotové začátkem roku 2022.

Komunikace bude po celou dobu stavby uzavřena pro veškerou dopravu, zachován zůstane koridor pro chodce.

Kolem Moritze zavřeno do podzimu

Radnice na období, kdy bude přerušena tramvajová doprava mezi hlavním nádražím a centrem Olomouce připravila vlastní investiční akce.

Rekonstruovat se bude ulice 8. května včetně tramvajové tratě a také most přes Mlýnský potok v ulici 1. máje.

„Smyslem sladění termínu našich akcí s uzavřením mostu na Masarykově třídě bylo využít období, kdy nemohou jezdit po této trase tramvaje, a stihnout během uzavírky mostu i další akce, které by město tak jako tak muselo provést v nejbližší době,“ vysvětlil investiční náměstek primátora Martin Major.

Rekonstrukce ulice 8. května by měla začít pravděpodobně už v březnu, po dobu oprav bude uzavřena pro veškerou dopravu.

Obnova mostu přes Mlýnský potok by měla být zahájena v květnu.

Obě stavby mají být hotové do listopadu letošního roku.

Infocentrum i veřejná setkání

Uzavření dvou mostů a jedné ulice bude znamenat dopravní omezení, změny v trasách některých spojů městské hromadné dopravy, zavedení výlukových autobusů a změny v zásobování obchodů a dalších provozoven.

„Právě proto jsme připravili dvě veřejná setkání pro občany, kterých se zmíněná omezení dotknou. Budeme veřejnost samozřejmě informovat i dalšími cestami, stejně tak učiní Dopravní podnik města Olomouce,“ vzkázal Martin Major.

Informace o všech změnách Olomoučané najdou také na webu a sociálních sítích města i DPMO.

V obchodním centru Galerie Moritz by mělo být zřízeno informační a kontaktní místo pro koordinaci stavby.

V prostoru před hlavním nádražím budou cestujícím poskytovat informace o změnách v městské hromadné dopravě informátoři dopravního podniku.

Od pondělí 2. března přestanou jezdit tramvaje od hlavního nádraží k centru. Přepravu cestujících zajistí výlukové autobusy, které nebudou obsluhovat úsek mezi nádražím a zastávkou U Bystřičky.

Posíleny pak budou spoje vedené přes třídu Kosmonautů.

Po dokončení opravy ulice 8. května a mostu přes Mlýnský potok by měly oboustranné tramvaje jezdit od sv. Mořice na Žižkovo náměstí a zpět.

Veřejná setkání
Veřejné setkání s občany zaměřené na rekonstrukci ulice 8. května proběhne ve středu 19. února v 17 hodin ve velkém zasedacím sále budovy magistrátu v Hynaisově ulici. Lidé dostanou informace také o možnostech zásobování prodejen a dalších provozoven, které v ulici fungují.

Druhé veřejné setkání s občany se uskuteční ve čtvrtek 20. února od 17 hodin v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého na Žižkově náměstí. Olomoučané se od zástupců podniku Povodí Moravy a zástupců města dozví o změnách, které přinese oprava velkého mostu na Masarykově třídě.

NÁHRADNÍ DOPRAVA 

1. etapa: 2. 3. 2020 – 14. 3. 2020

Místo tramvajové dopravy bude jezdit náhradní autobusová doprava z Hlavního nádraží na Náměstí Hrdinů po trase Jeremenkova, Pasteurova, Husova, Žižkovo náměstí, 1. máje, Denisova, Pekařská, 8. května s obsluhou zastávek Hlavní nádraží, Žižkovo náměstí, U Dómu, Náměstí Republiky, U Sv. Mořice a Palackého.

2. etapa: 15. 3. 2020 – 14. 7. 2020

Místo tramvajové dopravy bude jezdit náhradní autobusová doprava z Hlavního nádraží na Náměstí Republiky po trase Jeremenkova, Pasteurova, Husova, Žižkovo náměstí, 1. máje s obsluhou zastávek Hlavní nádraží, Žižkovo náměstí, U Dómu, Náměstí Republiky, kde bude točna autobusů (před knihovnou). Dojde ke zrušení části parkovacích stání.

3. etapa: 15. 7. 2020 – 29. 11. 2020

Náhradní autobusová doprava bude prodloužena až na Náměstí Hrdinů, po trase Jeremenkova, Pasteurova, Husova, Žižkovo náměstí, 1. Máje, Denisova, Pekařská, Zámečnická, Studentská, Hynaisova, Wellnerova, Palackého, zpět po Legionářská, Studentská, Zámečnická a dále ve stejné trase na Hlavní nádraží. Obsluha zastávek Hlavní nádraží, Žižkovo náměstí, U Dómu, Náměstí Republiky, U Sv. Mořice a Palackého. Zastávka U Sv. Mořice směr Hl. nádraží bude umístěna u přenosného označníku v ulici Zámečnická. V ulici Zámečnická bude nutné vymístit statickou dopravu.

4. etapa: 30. 11. 2020 – do ukončení stavby mostu přes Moravu (první pololetí 2022)

V této etapě se předpokládá zprovoznění tramvajové dopravy ze směru Náměstí Hrdinů po Žižkovo náměstí prostřednictvím oboustranných vozů tramvajové linky č. 3, která bude vedena v intervalu 12 minut v pracovní dny a ve dnech pracovního klidu v intervalu 15 minut. Obslouženy budou zastávky Náměstí Hrdinů. U Sv. Mořice, Náměstí Republiky, U Dómu, Žižkovo náměstí. Za zastávkou Žižkovo náměstí bude vybudována Povodím tramvajová úvrať. Náhradní autobusová doprava od Hlavního nádraží nebude v tuto dobu již provozována. Posílena je větev přes Kosmonautů prostřednictvím tramvajových linek s přestupem na Náměstí Hrdinů na tramvajovou linku č. 3, která zajistí dopravní obslužnost úseku Náměstí Hrdinů – Žižkovo náměstí.