V pátek odpoledne o tom informovalo Povodí Moravy.

„Konstrukce mostu je zpevněná dočasnými vzpěrami a deskami tak, aby bylo možné s mostem manipulovat. Na konstrukci jsou přimontována kolečka,“ popisoval generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

S takzvaným Rejnokem, jeho polovinou v budované části mostu, se bude manipulovat pomocí hydraulických pístů. Těmi se konstrukce velmi pomalu přesune nad řeku.

„Nasunutí proběhne podélně, aby se konstrukce dostala mezi levý a pravý břeh, ale také příčně o čtyři metry po proudu. Teprve tento okamžik bude konstrukce ve finální pozici,“ vysvětloval složitý postup.

Chodci oklikou

V průběhu celé manipulace s mostní konstrukcí bude podle Povodí Moravy z bezpečnostních důvodů uzavřen na Masarykově třídě přechod přes řeku Moravu.

Náhradní trasa povede z Masarykovy třídy ulicí Dukelskou a Kpt. Nálepky na Gorazdovo náměstí a přes most v ulici Komenského.

Kompletaci již bude firma provádět nad vodou. Nejdříve dělníci osadí bednění a výztuže, následovat bude betonáž mostovky.

Na jaře druhá půlka

V příštím roce pak proběhne přeložení inženýrských sítí a začne demolice zbytku mostu.

„Na jaře začneme s rekonstrukcí druhé poloviny mostu. Ta bude probíhat prakticky stejně a to jako z hlediska stavebních prací, tak z hlediska časové náročnosti. Na dokončení mostu naváže propojení náplavky pod mostem směrem k vysokoškolským kolejím,“ informoval Gargulák.

Původně měla být mostní konstrukce instalována v první polovině listopadu.

„Situace ohledně koronaviru však vedla k dílčímu zdržení při montáži mostní konstrukce, v říjnu došlo v důsledku povodní k zaplavení stavby. Ostatní práce však probíhají dle harmonogramu a dílčí zdržení by tak nemělo mít na dokončení stavby vliv,“ sdělil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Předpokládané dokončení celé stavby protipovodňových opatření v rámci tzv. II. B etapy je v polovině roku 2022.