Vybetonování krátkého úseku mostní konstrukce mělo prioritu, aby stavbaři mohli začít přesouvat inženýrské sítě.

Armování a bednění je hotové a betonování by mohlo pokračovat i v následujících dnech, ale nízké teploty to nedovolí, velké množství betonu by mělo problém zatuhnout. Samotná mostovka tak bude muset počkat.

„V betonování se bude pokračovat podle počasí. Kdyby přálo, teploty v příštích dnech neklesly pod nulu, mohli bychom vybetonovat celý zbytek mostu. Bohužel to podle předpovědi nevypadá a bude se pokračovat po částech,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

V březnu by měla firma postupně odstrojovat provizorní lávku na zbytku starého mostu. Na začátku dubna stavbaři převedou trasu pro chodce a cyklisty do vyhrazeného koridoru na novém mostu a začne demolice zbytku starého mostu.

Náplavka čeká na teplo

Na staveništi pokračují práce na budování kanalizace na levém břehu řeky. Náplavka na pravém břehu řeky je sanovaná, momentálně ale nepokračuje osazování nábřežní stěny žulovými kvádry.

„K tomu potřebujeme vyšší teploty, momentálně v této práci pokračovat nelze,“ uvedl stavbyvedoucí Jakub Lysoněk ze společnosti Silnice Group.

Už z dokončené menší části nábřežní stěny je patrné, že nová náplavka bude příjemným místem k procházkám.

„Každopádně půjde o atraktivní lokalitu. S podnikem Povodí Moravy ještě dojednáváme konkrétní podmínky provozu náplavky,“ uvedl olomoucký primátor Miroslav Žbánek.

Staveniště se rozšíří

Vedle mostu na Masarykově třídě bude vznikat druhá polovina konstrukce. Stavba kvůli tomu rozšíří plochu záboru, položí základní vrstvy nové komunikace a připraví koleje na vysunování druhé poloviny mostu.

Na straně ulice u restaurace M-Trojka zůstane pro chodce jen úzký pruh komunikace, určený pro rezidenty. Na rozšířené zabrané ploše ulice bude v létě probíhat kompletace komponentů mostní konstrukce, která by se už v září měla začít vysouvat na druhý břeh.

Na přelomu roku 2021 a 2022 by mohl být most stavebně most hotov. Následovat musí další technické kroky, které uzavře kolaudace a otevření mostu pro dopravu v roce 2022.

Následovat budou například práce na propojení tramvajové trati před a za mostem a na dokončení náplavky pod mostem.

Úplné dokončení této etapy protipovodňových opatření je plánováno na polovinu roku 2022.