Nový most přes řeku Moravu v Komenského ulici bude pro veškerou dopravu otevřen 27. února.

Od 2. března se pro šoféry zavře most na Masarykově třídě. Pár dní tak budou souběžně v provozu oba mosty.

„Smyslem je ponechat řidičům možnost, aby si po roce a půl, kdy byl most u Bristolu uzavřen, opět navykli používat klasickou trasu od Dobrovského a Komenského na Pasteurovu ulici,“ vysvětlil náměstek primátora Martin Major.

Most u Bristolu je už dokončený. Po dobu několika týdnů teď ale budou pokračovat práce v jeho okolí, aby mohl být co nejdříve obnoven provoz také v ulicích Na Letné a Sokolovská.

Od 2. března se na most na Masarykově třídě nedostanou automobily ani tramvaje. Průchod pro chodce by měl zůstat po celou dobu rekonstrukce mostu zachován.

„V průběhu stavby ale může nastat situace, kdy by musel být na pár dní uzavřen i pro chodce,“ upozornil primátor Miroslav Žbánek.

V březnu se začne rozbírat pravá strana mostu – při pohledu od centra města. Opačná strana zůstane přístupná pro chodce.

Chystá se veřejná debata

Nový most na Masarykově třídě by měl být hotový na jaře 2022.

Aby Olomoučané věděli, co je během stavebních prací čeká, uspořádá město veřejné setkání s občany.

To proběhne 20. února v 17 hodin v aule pedagogické fakulty na Žižkově náměstí. Lidé se tam dozví informace o fungování automobilové dopravy, zásobování nebo městské hromadné dopravě po dobu stavby.

Zvelebené nábřeží

Finální podobu už získává také pravé nábřeží Masarykovy ulice a třída Kosmonautů podél vysokoškolských kolejí. Lidé tam budou využívat nové cyklostezky, zelené plochy, vyhlídkové plošiny a lavičky.

Tato část nábřeží má pro veřejnost začít sloužit na jaře, hned poté, co bude zkolaudována.

Na levém nábřeží je už téměř hotová cyklostezka, zbývá ještě položit poslední asfaltové vrstvy.

Kácení a nová zeleň

Po obou stranách řeky je vysazená nová zeleň, která nahradila původní vzrostlé stromy bránící zkapacitnění koryta.

„Před povolením kácení jsme se pečlivě zabývali každou dřevinou. Nejen z pohledu, zda je či není nutné ji z důvodu stavby vykácet, ale posuzovali jsme stromy a keře i jako životní prostor pro netopýry, ptáky a hmyz,“ ubezpečil vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.

Nové výsadby respektují zábor území, které si zkapacitnění koryta vyžádalo a současně vytvářejí charakter řeky Moravy ve městě. Přispívají také k zapojení další části řeky a přilehlého území do organismu města.

„To je z pohledu ochrany a tvorby životního prostředí v Olomouci stejně důležité jako množství vody, které budeme schopni městem bezpečně převést, až budou zrealizovány všechny etapy protipovodňových opatření,“ dodal Petr Loyka.