Pracovníci Povodí Moravy se pustí do úprav koryta řeky od Velkomoravské ulice až po železniční most na Nových Sadech už letos v říjnu.

Ve městě půjde o první část druhé fáze protipovodňových opatření. Naváže na hotovou ochranu z roku 2007, kdy Povodí Moravy postavilo na jihu města obtokový kanál.

„To byl první krok ke zvýšení kapacity koryta řeky. Aktuálně touto částí města proteče až dvousetletá voda. Nyní se chystáme na druhý. V říjnu začneme,“ vysvětlila mluvčí Povodí Moravy Veronika Hrdá.

Dvousetletá voda místo dvacetileté

Úpravy v úseku od Velkomoravské ulice až po železniční most by měly řece pomoci pojmout místo dvacetileté vody až dvousetletou. Jde o kilometr a čtvrt dlouhý úsek.

„Aby mělo koryto větší kapacitu, budeme zde muset odtěžit až sto třicet tisíc kubíků zeminy. Na řece vybudujeme hráze, které budou vysoké zhruba dva metry, někde je budeme kombinovat s betonovými zídkami. V ústí řeky za městem přibude nový stavidlový uzávěr. Součástí všech prací budou přeložky inženýrských sítí,“ popsala Hrdá.

Pláže a břehy na procházky

Povodí Moravy sníží v některých lokalitách břehy a nově je osází stromy.

Mezi mostem na Velkomoravské ulici a mostem u kojeneckého ústavu vznikne nový ostrov, který doplní dřeviny. Přístupný však nebude.

Na březích přibudou také takzvané jesepy, což jsou malé štěrkové pláže.

„Po těch se lidé projdou. Vzniknou zde i další zajímavá přírodní zákoutí, která okolí řeky oživí. Navíc budou břehy o něco přístupnější. Vytvoříme zde i úkryty pro vodní živočichy,“ podotkla Hrdá.

Další etapa se pustí do centra

Protipovodňová opatření v tomto úseku by měla být hotová v roce 2013. Vyjdou zhruba na tři sta třicet milionů korun.

„Všechna opatření, která budeme stavět, zvýší kapacitu řeky a navíc nám umožní její tok lépe regulovat a směrovat její rozliv do polí,“ doplnila Hrdá.

Vedení města na přípravě projektu spolupracovalo. Chválí si, že po dokončení úprav bude kompletně chráněný celý jih města.

„Vítáme také to, že se zkulturní okolí řeky a zatraktivní další část Olomouce. S Povodím Moravy jednáme i o dalších etapách protipovodňových opatření. Chceme, aby v projektech byla zohledněna i přání města,“ poznamenala mluvčí radnice Jana Urbaníková.

Protipovodňová opatření v Olomouci

1. etapa: výstavba obtokového kanálu v roce 2007
2. etapa A: ochrana jihu města, rozšíření břehů, zvýšení kapacita řeky a další úpravy
2. etapa B: ochrana centra města, rozšíření břehů, oprava dvou mostů
3. etapa: ochrana severu města a městských částí Hejčín a Černovír

Zdroj: Povodí Moravy

Až Povodí Moravy dokončí tuto část úprav, plánuje se vrhnout na další změny. Věnovat se bude především centru města, hlavně úseku mezi mostem U Bristolu a Masarykovou ulicí.

Část řeky by se měla lidem více otevřít a nabídnout jim procházky kousek od hladiny Moravy, posezení u vody a další odpočinkové aktivity. Zároveň se budou opravovat hned dva mosty.

V budoucnu by se pak státní podnik měl ještě zabývat třetí fází protipovodňových opatření. Půjde o výstavbu hrází od mostu na Komenského ulici až na sever města. Úpravy se dotknou také městské části Hejčín a Černovír. Zatím není ale jasné kdy.

Vizualizace chystaných náplavek kolem Moravy od mostu u Bristolu k mostu na Masarykově třídě
Autor: Zdroj: MmOl