Podle vedení školy, městské policie a radnice se jedná o jednu problematickou rodinu, která se přistěhovala ze Šternberka, a na nové adrese nezapadla do komunity.

Podněty, jak soužití zlepšit, se bude zabývat zastupitelstvo města.

Podání s více než 170 podpisy iniciované rodiči školáků se týká bezpečnostní situace ve městě, zejména v okolí školy, a obsahuje podněty, které by měly vést ke zklidnění a zlepšení soužití.

„Chtěl bych ubezpečit, že nám není lhostejná situace, která se aktuálně v našem městě děje a na řešení této situace aktivně pracujeme. Toto podání se bude projednávat jako jeden z bodů na zastupitelstvu města dne 15.02.2023,“ ujišťuje na internetových stránkách města starosta Jan Hicz.

Radnice: Jednotlivé incidenty

Podle vedení školy a městské policie není situace nějak dramatická. V podstatě se jedná o jednu problémovou rodinu, která se přistěhovala ze Šternberka a do nového prostředí a komunity nezapadla.

Děti podle místních opakovaně napadají a ohrožují vrstevníky. Nedaří se je umravnit.

„Ve škole máme situaci pod kontrolou, příchod do školy i odchod dětí po vyučování hlídá městská policie. Ve spolupráci s ní se snažíme riziko incidentů eliminovat,“ reagovala ředitelka berounské základní školy Sylva Nerudová.

Podle velitele městské policie a člena rady města Rostislava Hrdličky jsou asistenti prevence kriminality nejen na přechodu, ale i v okolí školy denně několikrát. Městská policie má asistenty dva, v minulosti byli čtyři.

„Nejedná se nyní o nějaké zhoršení bezpečnostní situace ve městě. Rodiče samozřejmě chápu, že mají obavy o své děti. Jednalo se o jednotlivé incidenty, jednu problémovou rodinu. Upozornili jsme orgán sociálně právní ochrany dětí, který v těchto rodinách musí pracovat,“ poukázal Rostislav Hrdlička.

Policie: Napadení chlapce řešíme

Případem z listopadu loňského roku, kdy došlo k fyzickému napadení chlapce, se zabývá Policie České republiky.

„Mohu potvrdit, že se incidentem z konce listopadu zabýváme, ale s ohledem na věk dotčených osob nemůžeme poskytovat bližší informace,“ sdělila policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Starosta Jan Hicz se již sešel se zástupci Policie ČR, konkrétně policisty, kteří se na Šternbersku věnují menšinám. Obrátil se také na orgán sociálně právní ochrany dětí.

Na zastupitelstvu chce popsat kroky, a také vyslechnout občany, jak by si oni představovali řešení současné situace.

„Po městě jdou informace, ale také dezinformace. Faktor strachu je pak rozhodující. Věříme, že se emoce brzy uklidní,“ uzavřel starosta.