Netradiční situaci se musela přizpůsobit i Moravská vysoká škola Olomouc. „Už na jaře jsme zkoušeli různé platformy pro přednášky, cvičení či konzultace. Otestovali jsme Skype, ZOOM, Facebook, velmi rychle vykrystalizovalo využívání Microsoft Teams,“ prozrazuje doktor Michal Menšík, který vyučuje manažerské účetnictví.

Jak skrze čísla chápat fungování firmy, zkouší své studenty ústně i písemně. Na rozdíl od přednášek, při ústní zkoušce přítomní musejí mít zapnuté mikrofony i kamery. Podle chování pak Michal Menšík snáze odhadne, jestli osoba na druhé straně online přenosu podvádí.

„Nevidím, jestli třeba na okně za počítačem nemá obrovskou plachtu s vytištěnými poznámkami,“ přiznává a zároveň dodává, jak takovým situacím předchází.

Nejlepší obranou je prý neptat se na obecné informace našprtané z učebnic a prezentací.

„Nemá cenu chtít vyjmenovat sedm bodů správného plánování. Lepší je vymyslet konkrétní problém, ať ho studenti vyřeší a řeknou, v čem je to řešení silné a slabé. To si v žádné knize nepřečtou,“ má jasno odborník na využití matematických modelů v prostředí manažerského účetnictví.

K písemnému zkoušení je určen online nástroj na tvorbu krátkých testů či kvízů Socrative. I v tomto případě by studenti přihlášení na určitý termín měli udržovat neustálý kontakt s monitorem, obrazovkou prostřednictvím zapnuté kamery.

„V okamžiku, kdy vidím, že už se dlouho koukají někam bokem, ptám se, zda je vše v pořádku, jestli nenastal technický problém a podobně,“ říká Menšík.

Po softwaru i lidská kontrola

Výsledky testů nasvědčují tomu, že studenti jsou poctiví. Ne každý totiž zkouškou na první pokus projde nebo se může chlubit dobrou známkou.

Vyučující sice vidí v systému známky okamžitě, studenti se je však dozvídají zpravidla do tří dnů. Systém je totiž nepřesný a občas označí jako špatnou odpověď i tu, která je správně.

Problémem může být například odlišný tvar slova nebo jinak napsané číslo. Michal Menšík proto testy ještě jednou kontroluje a opravuje.

Na distanční výuku přešla Moravská vysoká škola Olomouc už loni na jaře, při prvním nouzovém stavu vyhlášeném vládou. Krátce po zahájení zimního semestru se k tomuto režimu musela vrátit.

Zábava i lepší docházka

Vyučující Michal Menšík se obával, že přednášky budou neosobní, nudné. Opak je prý pravdou.  Studenti se tím, že jsou i stovky kilometrů od sebe, nenechali zaskočit.

„Fungují, umí, mají výsledky a ještě nevynechávají ani to, co běžně dělávají ve třídě. Posílají si mezi sebou vzkazy, mají tendenci žertovat prostřednictvím obrázků, memů, komentářů. Občas mi to připomíná film Marečku, podejte mi pero,“ směje se Menšík a ukazuje některé výtvory svých studentů.

Zlepšila se také docházka, protože nepovinných přednášek se účastní i ti, kteří by jinak museli třeba jen kvůli hodině a půl ve škole brzy vstávat a dojíždět.

Komplikace související s nouzovým stavem Michal Menšík nezažil jen jako učitel, nýbrž i z druhé strany coby obyvatel Uničova a otec tří dětí chodících do různých tříd na základní škole. Na jaře jeho rodina dočasně uvízla v karanténě, v níž skončilo celé město společně s Litovlí a Červenkou.

Musel tak zajistit dostatek počítačů, nainstalovat potřebné programy a aplikace, pomocí kabelů posílit wifi signál v domě a zvyknout si na vyučování ze své ložnice. Nyní už běžně střídá dojíždění do budovy školy s prací z domu.

Obrovský přínos

Nahrávání přednášek a opakované přehrání uložených záznamů studenti kvitují. Vyplývá to i z jejich zpětné vazby na základě školního průzkumu.

„Již dříve jsem přemýšlel, jaké by bylo, kdyby byl na nějaké škole digitální archiv veškerého učiva. Nahrávky jsou obrovským přínosem a pomocí při studiu,“ okomentoval situaci Matěj Sehnal, student 2. ročníku bakalářského programu Ekonomika a management.

Podle Filipa Zaorala z 1. ročníku navazujícího magisterského programu Ekonomika a management pandemie představuje pro studenty velkou výzvu, člověk ale ve všem musí hledat pozitiva.

„Třeba to, že nemusíme fyzicky nikam docházet. Mně osobně to ušetří dobrých čtyřicet minut denně, které mohu věnovat studiu nebo jiné smysluplné aktivitě,“ reagoval.

MVŠO

Moravská vysoká škola Olomouc má pět studijních programů – Ekonomika a management pro budoucí bakaláře a inženýry, to stejné v anglickém jazyce pouze pro budoucí inženýry a bakalářský program Systémové inženýrství a informatika.

Všechny předměty lze zakončit online, nicméně ústní zkoušky v zimním semestru probíhají i prezenčně. Podle rektorky soukromé vysoké školy Jarmily Zimmermannové rozhoduje individuální přístup a přizpůsobení se konkrétní situaci.

„Z mé zkušenosti mohu říct, že naši studenti se díky online výuce připravují dokonce poctivěji než dříve při běžném režimu výuky. Výsledky zkoušení mě zatím velice mile překvapily,“ netají radost.

Kritéria hodnocení se nezměnila, požadavky na studenty zůstávají stejné. „Trochu odlišná je situace v případě termínů odevzdávání semestrálních prací, kdy z důvodu karantény nebo nemoci vyučující může studentovi termín prodloužit,“ uzavřela Zimmermannová.