Již druhý ročník vyvěšování pořádá sdružení Moravská národní obec. Rozesílá výzvy městům i vesnicím, aby na Den slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje vlajku vyvěsily.

V Olomouckém kraji se k iniciativě přihlásilo čtyřicet šest měst a obcí převážně v severní části kraje.

Problém však může být v tom, jak vyvěšovaná vlajka vypadá. Historické barvy červená a žlutá se shodují s oficiální vlajkou Prahy. Moravští aktivisté tedy přidávají modrý štít s červeně a zlatě šachovanou orlicí.

„To je vyloučené. Morava žádnou schválenou vlajku nemá. Znak nebo vlajku schvaluje parlament. Ale to neudělal, ani udělat nemůže, protože Moravská země zanikla,“ uvedl heraldik Jiří Louda.

Ozývají se také hlasy, podle nichž je vyvěšování neuznané vlajky protiprávní. Současná legislativa však na takový případ vůbec nemyslí.

Pokud radnice a obecní úřady nevyvěsí na státní svátek vlajku České republiky, hrozí jim pokuta až do výše patnáct tisíc korun. Vyvěšování jiných vlajek nebo praporů však zákon neupravuje.

Mezi města v kraji, která vlajku zítra vyvěsí, patří Zábřeh, Litovel, Šumperk a jedním z nejaktivnějších je Uničov. K tomu, že moravskou vlajku vyvěsí i letos, se Uničovští přihlásili jako první už v lednu.

Loni se k vyvěšení vlajky připojilo celkem sedmdesát tři obcí.

Letošní účast bude skoro trojnásobná. Zajímavostí také je, že moravská vlajka se zatřepotá v jedné české obci. Ač leží Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji, tamní zastupitelstvo se rozhodlo iniciativu podpořit. (jpp)