„Když jsem se dozvěděl, v jakém ohrožení je olomoucký symfonický orchestr, neváhal jsem ani chvíli a svou účast přislíbil. Zahrát a zazpívat si s velkým hudebním tělesem je pro mě vždy zážitek a věřím, že si to užijí i diváci a společně pomůžeme dobré věci,“ reagoval například Janek Ledecký.

Koncert nabídne nevšední spojení zajímavých osobností se symfonickým orchestrem. Umělci budou hrát a zpívat skladby nejen své vlastní, ale také ty nejslavnější světové melodie.

Akce začíná V 18:30 večer. Vstupné je dobrovolné. Podrobné info na webu Zachraňte MFO

„Přestože náklady koncertu jsou vysoké a vše platíme z vlastní kapsy, chceme pomoci nejen filharmonii, ale také jinde, kde je to potřeba. Když nám pomůžete pokrýt náklady koncertu, celou zbývající částku věnujeme Nadaci Život umělce, která podporuje rozvoj a studium budoucích výkonných profesionálních umělců,“ uvedli odboráři MFO.

Město: Zachováme oba orchestry i značky

Vedení Olomouce pokračuje v postupných krocích procesu slučování MFO a Moravského divadla. O formě rozhodlo v březnu zastupitelstvo. Předcházelo tomu zpracování analýzy mapující potenciál vnitřních úspor a potenciál zvýšení vlastních výnosů.

„Chtěl bych znovu zdůraznit, že žádná ze stávajících institucí nezanikne, pouze se sloučí v jednu, která tak bude moci efektivněji využívat nejen prostory, ale hlavně finanční prostředky, což je hlavní účel celého procesu,“ uvedl koncem dubna náměstek primátora pro kulturu Viktor Tichák.

Sloučení se podle něj negativně nedotkne ani diváků ani posluchačů.

„Struktura i šíře kulturní nabídky zůstanou zachovány. Chod Moravské filharmonie Olomouc ani Moravského divadla Olomouc nebude ve společné instituci ohrožen, budou zachovány oba orchestry, a to včetně jejich značky, vizuální identity a dlouholeté historie. To bude zakotveno ve zřizovací listině nové společné instituce,“ vysvětloval náměstek Tichák.

Vágně připravené, ohrožující budoucnost

Odboráři se sloučením zásadně nesouhlasí. Proces je podle nich vágně připravený, provázený nejasnostmi a dramaticky ohrožuje budoucnost a samotnou existenci druhého nejstaršího českého symfonického orchestru. Jejich vzdor připomínají i červené klavíry jako netradiční petiční stánky v ulicích Olomouce. Lidé zde mají stále možnost podpořit protestující umělce.

Kritiku s krokem Olomouce, ke kterému má dojít k datu 1. ledna 2025, vyjádřila řada významných osobností z kulturní oblasti, například houslový virtuos Václav Hudeček, filmová dokumentaristka Olga Sommerová, filmař Václav Marhoul nebo hudební skladatel Ondřej Soukup.

Umělci ke slučování Moravské filharmonie a Moravského divadla 

Jaroslav Hutka
písničkář

"​Takhle důležité a dlouhou historií zhodnocené těleso, jako je olomoucká filharmonie, se může rozvíjet a na vysoké umělecké úrovni se udržovat jen samostatně pod svým vlastním vedením. To si musí námi volení zástupci uvědomit. V umění funguje jen samostatnost a svoboda."

Dagmar Pecková
operní pěvkyně

"​​Zrušení orchestru není cesta k úsporám. Pouze region ochudíte o hodnotnou kulturu, která by se měla podporovat spíše, než povrchní zábava, které je, bohužel, všude víc, než dost. Zrušením orchestru přijde vniveč nejenom veškeré kulturní dosavadní úsilí a práce lidí, kteří zde působili a působí, ale také veškeré finanční prostředky do nich vložené.