Povodí Moravy upozorňuje, že se jedná o nadjezí, kde se pod hladinou mohou skrývat různé nánosy, ale taky například střepy z kulturních a společenských akcí, které probíhají na náplavce.

„Vstoupit do řeky lze, rybáři to dělají běžně při rybolovu, pouze je třeba používat zdravý rozum. Jedná se o nadjezdí, jsou zde nějaké nánosy, které mohou člověku zkomplikovat pobyt v samotné řece. V souvislosti s tím, že v tomto úseku probíhají kulturní a společenské akce, mohou zde být i odpadky, střepy, které mohou člověku při vstupu do řeky ublížit,“ poukázal na rizika mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

„Do Bystřice, kde nyní probíhají stavební práce, v žádném případě nevstupovat,“ zdůraznil.

Opravy zdí v korytě Bystřice odstartovaly počátkem července. Aby vodohospodáři mohli zdi levostranného přítoku Moravy, do které se Bystřice vlévá v Olomouci, zrekonstruovat, bylo zapotřebí snížit hladinu postupným vypouštěním jezové zdrže v Olomouci. Úroveň hladiny tak nyní tvoří pouze přirozený průtok v řece Moravě.

Srážka je naplánovaná a vodoprávním úřadem schválená v termínu od 8. července do 26. srpna. Od 8. července do 5. srpna jde o úplnou srážku. Následně od 6. srpna do 26. srpna Povodí Moravy hladinu v jezové zdrži zvedne přibližně o metr.

Na konci srpna začnou vodohospodáři jezovou zdrž opět napouštět. Práce potrvají do října 2024.

Jezová zdrž se kvůli údržbě jezu vypouští jednou ročně, nejde tedy o úplnou novinku, kterou by obyvatelé Olomouce neznali. Během poslední srážky se objevily spekulace o špatném stavu původní zdi, na které bylo postaveno nábřeží Josefa Jařaba.

„Stavba podléhá přísnému dohledu, který se zaměřuje na bezpečnost a provozní spolehlivost vodních děl. Betonový monolit je dle diagnostického průzkumu i statického posudku v dobrém technickém stavu, pozorované vady jsou pouze estetické a nebrání bezpečnému užívání a provozu náplavky,“ vysvětlil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.