Tvůrci projektu vyzývají veřejnost, aby do Pevnosti poznání přinesla svoje socialistické hračky, které budou v muzeu vystaveny.

Projekt Podzim komunismu přiblíží atmosféru let 1960–1990 v Československu.

Jeho součástí budou kromě výstavy hraček také projevy, filmové projekce, panelová diskuze, vyzkoušení branné výchovy nebo pionýrský tábor.

„Hlavním smyslem Podzimu komunismu je impuls k vyvolání mezigeneračního dialogu mezi na jedné straně dětmi a studenty a na straně druhé mezi rodiči a prarodiči nad otázkami socialistické každodenností. Dále je také smyslem připomenutí si roku 1989," řekl Petr Cieslar, koordinátor projektu.

Spartakiáda a pionýrský tábor

Cílem výstavy socialistických hraček je přiblížení „doby totality" popularizační a interaktivní formou.

Návštěvníci mohou vzpomínat na kouzlo hry se skleněnými kuličkami, seznámit se s fungováním propagandistických plakátů a nástěnek či sledovat vývoj komunismu na zdramatizovaných projevech.

„V rámci speciálního programu pro školy studentům ukážeme tehdejších ‚vzdělávací' aktivity. Zažijí spartakiádu, pověstné nástěnkářství, povinnou brannou výchovu, socialistické taneční či tábor jiskřiček a pionýrů," doplnil Petr Cieslar.

Projekt pak vyvrcholí 16. a 17. listopadu, kdy je v Pevnosti připraven bohatý program.

Nechceme vyvolávat nostalgii

„Nechceme vyvolávat nostalgii, ani se vést na vlně módního retra. Cílem projektu je metodami zážitkové pedagogiky přiblížit život v ČSSR v 80. letech. S jeho klady i zápory. Zárukou kvality programu jsou pak kurátoři Pevnosti poznání z řad Cechu studentů katedry historie," pozval na akci Matěj Dostálek, ředitel Pevnosti poznání.

Tvůrci projektu oslovují veřejnost, aby lidí na výstavu zapůjčili socialistické hračky. Lidé mohou k vlastnímu exponátu přidat i jeho název a osobní příběh.

Exponáty budou v Pevnosti poznání vystaveny od 21. října do konce prosince letošního roku.

Dohnat a předehnat

K Podzimu komunismu se připojí také Muzeum umění Olomouc, které ve čtvrtek 15. října zahajuje výstavu československého a polského designu 60. let 20. století nazvanou Dohnat a předehnat.

Ta připomíná zlatou éru našeho designu, která následovala po úspěchu československého pavilonu a expozice na světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu.

„S kolegy z Pevnosti poznání připravujeme programy pro školy a pro veřejnost, které ucelenou a zároveň atraktivní formou účastníky seznámí s různými aspekty života v době vlády jedné strany," doplnil mluvčí muzea Petr Bielesz.