V ní jsme oslovili začínající politiky z našeho regionu ze všech parlamentních stran. Naší ankety se zúčastnili regionální zástupci Mladých konzervativců, Mladých sociálních demokratů a Mladých křesťanských demokratů.

Mládežnické organizace komunistů a zelených na Olomoucku nefungují, ale v rámci vyváženosti jsme oslovili výrazné mladé osobnosti i z těchto dvou stran. Všem jsme položili stejné otázky a vymezili jim shodný prostor na zodpovězení.

Vyjádření začínajících politiků okomentoval olomoucký politolog Pavel Šaradín.

ANKETA

1. Co vás vedlo k tomu, že jste vstoupil do řad „mladých“ vaší strany, popřípadě přímo do příslušné politické strany?

2. Pracujete na sobě v tom smyslu, abyste splňoval nároky na moderního politika?

3. Čeho byste chtěl v politické kariéře dosáhnout?

4. Jak jste již nyní prospěšný lidem?

Mladí sociální demokraté

Radek Augustin, 32 let
předseda krajské rady MSD
předseda klubu MSD Olomouc - město

1. Do řad MSD mne přivedlo totéž co do sociální demokracie. Do socdem (a tedy i MSD) jsem vstoupil v roce 1997 díky Miloši Zemanovi a Pavlu Dostálovi. Moje členství jsem chápal jako malý příspěvek k podpoře těchto lidí a strany.

2. Jelikož univerzitní studia mám již delší dobu zdárně za sebou a v současnosti pracuji jako projektový manažer, prohlubování vzdělání je věcí volného času. Zejména je to angličtina, připravuji se na mezinárodní zkoušku. Pak také problematika EU, např. letos za podpory Nadace Fridricha Eberta organizuji pro MSD z našeho kraje seminář na téma Lisabonská smlouva.

3. Aby bylo v politice více slušných lidí. Neboť politika není špinavá, jsou špinaví jen někteří lidé v ní.

4. Činnost MSD v našem kraji se zaměřuje již více než tři roky na pořadání akcí s osobnostmi levicového spektra, kteří jsou v socdem či k ní mají blízko. Obsahem akcí jsou besedy pro veřejnost ale také besedy pro studenty (ve spolupráci s Univerzitou Palackého). Do Olomouce jsme tak přivedli Miloše Zemana, Erazima Koháka, Pavla Kohouta, Valtra Komárka, historiky Jana Křena, Zdeňka Kárníka, Dušana Uhlíře a další.

*Politolog Pavel Šaradín:
Augustin prospívá ČSSD a MSD jinak než politickou angažovaností. Má vlastní práci a v regionu je ho vidět skrze jeho aktivity. Je velmi důležité, že se soustředí na svého druhu osvětovou činnost, šíření názorů mu blízkých. Možná tak může oslovit více lidí, než kdyby byl třeba aktivním politikem.

Mladí konzervativci

David Dohnal, 24 let,
předseda regionálního klubu

1. Dlouho před vstupem do MK jsem se zajímal o dění v mém okolí a o politické události na komunální i celostátní úrovni. DíkyMK jsem poznal podobně zaměřené lidi mého věku a setkávám se se zajímavými osobnostmi a dovídám se víc o otázkách, které mě zajímají.

2. V dohledné době neplánuji vstup do politiky. Studuji vysokou školu a rád bych se poté uplatnil ve svém oboru. Člověk by měl mít v politice kromě odbornosti i životní zkušenosti a nadhled, což dnes u nás chybí. Takže na sobě spíš nechávám, kromě studia, pracovat čas a život.

3. Pokud bych jednou do politiky vstoupil, snažil bych se jednat tak, abych se za své kroky nemusel stydět. Myslím si, že pro ČR je podstatné nastavení něčeho, co lze asi nejlépe označit jako morální hodnoty, vize a prostá slušnost. Určitě to však nezmění jeden člověk.

4. V rámci MK pořádám veřejné besedy se zajímavými hosty, jejichž cílem je přispět k větší informovanosti veřejnosti. Zúčastnili jsme se i jednoho ročníku projektu Pomozte dětem. Jsem členem komise městské části, kde se s kolegy snažíme o řešení problémů občanů Nového Světa.

* Politolog Pavel Šaradín:
Sympatické je, že Dohnal do politiky nespěchá. MK patří k nejaktivnějším, řekněme mládežnickým politickým uskupením v ČR i v regionu. Dříve jsme zaznamenávali, že jejich členové chtěli být ideově ještě pravicovější a konzervativnější než ODS, u Dohnala nic takového nezaznamenáváme.

Mladí křesťanští demokraté

Tomáš Bajer, 20 let,
předseda krajského výboru Olomouckého kraje

1. Zájem o politiku a náhoda. Před volbami v roce 2006 jsem se setkal s poslancem Tomášem Kvapilem, který mě oslovil, jestli bych nechtěl založit místní organizaci MKD u nás ve Šternberku. Protože jsem se o dění u nás zajímal a KDU-ČSL mi už tehdy byla nejbližší, neváhal jsem.

2. Určitě, už jen studium na vysoké škole je samozřejmě příprava do politiky. Ale toto je i jedním z účelů MKD, pořádáme různé akce, které nás mj. učí věci, které se mohou hodit. Například na jaře jsme měli mediální školení. Ale nároky jsou dnes tak obrovské, že je to o celoživotním vzdělávání se v mnoha různých oblastech.

3. Samozřejmě, že je lákavá představa dostat se „do Prahy“, ale ve dvaceti letech nad tím člověk nesmí příliš přemýšlet. Hlavně bych však chtěl, ať už to bude kdekoli, aby za mnou zůstalo více toho pozitivního, než negativního. Doufám, že přes různé stranické primárky neprojdu nikam, kde budu dělat ostudu.

4. Jako „politik“, čili jako obyčejný člen KDU-ČSL a MKD minimálně. Nemám veřejnou funkci v kanceláři, kam by za mnou lidi chodili a říkali, co by potřebovali. Ale mohu s nimi komunikovat, ptát se, co je zajímá, v tom pozoruji zvýšený zájem o mě. A jako člověk… snažím se, ale to jsem dělal i před vstupem do MKD.

* Politolog Pavel Šaradín:
Vidíme od počátku snahu vstoupit do velké politiky, i když o tom „zatím nechce přemýšlet“. Dokonce již studium vysoké školy považuje za přípravu do politiky! Skutečně by bylo lepší, kdyby se soustředil na studium a k politice na centrální úrovni se dostal pomalými kroky přes komunální a krajskou politiku.

Strana zelených

Petr Vlček, 33 let
člen krajské revizní komise

1. Do SZ jsem vstupoval jako nespokojený občan, který se snaží o třeba jen malou změnu k lepšímu, za pomoci lidí, zastupujících alternativní myšlenkový proud k ostatním stranám v našem kraji.Ve své podstatě je jedno, jestli je politika zelená, modrá nebo oranžová. Záměr je stejný, avšak cesty odlišné, jen jimi musejí jít morální lidé bez postranních úmyslů.

2. Jistě, jednou z priorit je pro mne vyšší vzdělání, ale škola, titul nebo znalost etikety nejsou vše, proto je často lepší než učit se řečnit a vystupovat jako politik, pouze naslouchat lidem, znát jejich názory, problémy a potřeby. Dá se tím získat více životních zkušeností a znalostí, které jsou pro další práci zapotřebí. Politik je tu totiž pro lidi a ne lidé pro politika.

3. Zatím neusiluji o kariéru politika, pro mne je to spíše o práci vedoucí k lepšímu životu v rodném kraji. Pokud bych to měl upřesnit, podporuji hospodárné využívání zdrojů, proto mne například mrzí rušení a bourání již fungujících cukrovarů, které byly chloubou Hané a mohly být nadále využívány třeba pro výrobu Bio-paliv, nehledě na podporu zdejšího zemědělství. Chtělo by to změnu!

4. Jsem spoluzakladatelem občanského sdružení Dubická včela, zabývající se zřízením včelařského muzea, knihovny se včelařskou tematikou, podporou moderního včelařství a ochranou přírody. Jestli to bude lidem prospěšné ukáže, až budoucnost, ale veřejností je to přijímáno velice kladně.

* Politolog Pavel Šaradín:
Opět sympatický a nekariérní přístup k politice. Převažují konkrétní programové aspekty nad snahou prosazovat vlastní ambice. Líbí se mi jeho snaha starat se o své okolí, takto skromně chápe i politiku jako takovou. Doufejme, že ho nynější situace v SZ od politiky neodradí.

Nestraník kandidující za KSČM

Vladimír Urbánek , 32 let
zastupitel Olomouckého kraje

1. Členem strany nejsem, ale již 10 let za KSČM kandiduji a druhé volební období jsem zastupitelem Olomouckého kraje právě za KSČM. Vliv měl především táta, který sám několik volebních období pracuje jako městský zastupitel a také fakt, že KSČM a její představitelé jsou pro mne jedinou skutečně levicovou stranou a za svým programem a řešeními si stojí.

2. Doplnil jsem si vysokoškolské vzdělání se zaměřením na společenské vědy, studuji literaturu z oblasti sociologie, politiky, sociální oblasti, denně čtu noviny, navštěvuji jazykovou školu. Jsem díky své profesi v každodenním kontaktu s lidmi. Jestli jsou toto nároky na moderního politika, pak ano, pracuji.

3. Nevstupoval jsem do politiky kvůli kariéře, pokud ano, byl bych v jiné straně. Mandát zatupitele kraje však lze považovat za významný vrchol v politické kariéře. Politika pro mne nadále zůstává koníčkem, prioritní je má práce. Nesním o vysoké politické funkci. Pokud však budu osloven s kandidaturou, vezmu to jako výzvu.

4. Prací fyzioterapeuta. V politice zprostředkováním informací o práci zastupitelstva, grantech, ze kterých lze čerpat dotace, a to na besedách i v každodenním kontaktu s lidmi. Snažím se přiblížit krajský úřad lidem tak, aby pochopili, že to není Kafkův zámek, ale jim blízká instituce. Několik lidí jsem pomohl nasměrovat na správné odbory kraje.

* Politolog Pavel Šaradín:
Pokud tento životopis platí, pak jde o dobrý příklad přístupu k politice. Nechápe politiku jako zdroj obživy, má řádné povolání a snaží se na sobě pracovat. Sice přiznává, že za KSČM kandiduje již od svých 22 let, což můžeme považovat za velmi rychlý vstup do politiky, ale vypadá to, že ho politická kariéra nepohltila.