Vodu z nich využívají na zahradě, plní jí bazény, ale i splachovací nádoby na WC. Spočítali, že investice do vybudování nového nebo prohloubení stávajícího zdroje se jim do budoucna rozhodně vyplatí.

„Vloni jsme měli čtyři žádosti o územní rozhodnutí kvůli budování studny, letos doposud šest. V obci se staví, tak nárůst přičítáme zejména nové výstavbě rodinných domů. Zájem o to mít vlastní studnu však rozhodně neklesá. Dnes, když někdo staví, automaticky buduje i vlastní studnu," uvedla Bronislava Kubáčková ze stavebního odboru hlubočského obecního úřadu.

Podle starosty Hluboček Ivo Černíka je motiv zřejmý.

„Peníze za vyhloubení studny se lidem časem vrátí. Výdaje budou do budoucna nižší, než kdyby vodu odebírali z vodovodu. Není v tom nic jiného než zájem mít vlastní zdroj vody a ekonomika domácnosti," uvedl.

16 povolení ve Šternberku

Na šternberském městském úřadu letos vydali šestnáct povolení.

Šternberští obyvatelé mají zájem zejména o stavbu studny a čerpání podzemní vody. „Za celý loňský rok jich bylo 29. Zájem rapidně neroste, ovšem je vidět, že lidé o vodě přemýšlejí a chtějí si finančně pomoci. A mít na zálivku zahrady vlastní vodu, to pomoc je," uvedla Pavla Karásková z vodoprávního úřadu, která zaznamenala řadu žádostí o povolení studny nejen od stavebníků nových nemovitostí, ale i majitelů starších rodinných domů.

„Zaznamenali jsme i projekty, v nichž lidé počítají s natažením vody ze studny na splachování toalety. Uvažují, že se jim to do budoucna vyplatí," podotkla.

Podle Martina Knajbla z rodinné firmy, která studny na Olomoucku hloubí přes dvacet let, se lidé v posledních letech o vodu zajímají více. Také zjišťují, že stávající studny přestávají stačit.

„Byli zvyklí, že v jejich staré studni, kopané před třiceti lety, byla pořád voda. Dnes tomu tak není a jsou třeba bez vody," popisoval případy, které jsou časté například v chatových osadách.

„Zrovna jsme v Hynčici pod Sušinou a majitel chaty chce kopanou studnu nahradit vrtanou. V sousedství je sedm vrtů dělaných nedávno," uvedl.

Náklady na hloubení se lidem vyplatí

Náklady na vyhloubení nové studny či vylepšení stávající se podle podnikatele do budoucna rozhodně vyplatí.

„Voda se pomalu, ale jistě zdražuje. V Olomouci platíme za kubík osmdesát korun. Tak lidé kombinují zdroje a nechávají si dělat studny. Chatu bez studny neprodáte, a co nový barák, to studna," shrnul s tím, že ceny za kopanou studnu se pohybují kolem tři a půl tisíce korun za metr a v případě vrtané studny od pěti set do dvou a půl tisíce podle toho, do jakého podloží se budoucí zdroj vody hloubí.

Na nedostatek práce si firma rozhodně nestěžuje. „Před deseti lety to bylo slabší. Dnes děláme devadesát vrtů ročně. Práci máme celoročně," poznamenal Martin Knajbl.

Vodné, stočné i údržba sítě

Do nákladů za vodu dodávanou domácnostem veřejnými rozvody se promítá nejen její čerpání a úprava, ale také údržba vodovodní sítě. I proto je vodárenská společnost často nucena cenu navýšit. V Olomouci se cena vodného a stočného meziročně zvedla o 2,2 procenta.

Za kubík lidé letos platí 80,26 korun o 1,73 koruny více.

„Navýšení je nezbytné pro pokrytí inflačních vlivů, poklesu spotřeby a růstu nájemného hrazeného vlastníkům infrastruktury," vysvětlovala meziroční zdražení mluvčí Moravské vodárenské Markéta Bártová. Vliv na konečnou cenu měla i sazba DPH, která byla zvýšena na patnáct procent.