V platnost vešla novela zákona, která nakazuje strážníkům městské policie i policistům řešit všechny dopravní přestupky finančním postihem. Tato změna navázala na tu z 1. července 2017, kdy domluvu nahradilo napomenutí.

V Olomouci nejčastěji dochází k pokutování řidičů, kteří nezaplatili za parkování nebo vjeli na náměstí bez příslušného povolení.

„Placené stání řešíme pravidelně. Mrzí mě, že musíme dávat sankce i řidičům, kteří se dopustili menšího přestupku poprvé, třeba přehlédli dopravní značku, což se může stát každému,“ řekl ředitel městské policie Pavel Skalický.

Ten dává přednost lidskému přístupu a domluvě.

„Dříve když k nám někdo přišel a chtěl ten svůj přestupek řešit, brali jsme to jako polehčující okolnost. Nešlo-li o nic vážného nebo opakované porušení pravidel, odešel jen s napomenutím. To už teď nejde, musíme dát pokutu,“ vysvětlil.

Zdlouhavý proces vysvětlování

Práce strážníků se tak zbytečně komplikuje. Častěji se teď dostávají do konfliktu s jedinci, kteří toto jednání nechápou a chtějí vysvětlení i důkazy.

„Ten proces je zdlouhavý a zdržuje nás od práce. Pokutovaní se často vymlouvají a my jim musíme ukazovat fotky či videa, že skutečně vjeli do zákazu nebo že v době naší kontroly neměli zaplacené parkování,“ postěžoval si Skalický.


Výši pokuty zákon nestanovuje, takže záleží na daném strážníkovu, jakou částku do protokolu uvede.

Podle Skalického Městská policie Olomouc uděluje pokuty za banální prohřešky v řádech desítek až stovek korun.

Od ledna příštího roku se však možnost řešit méně závažné přestupky pouze domluvou bez nutnosti zaznamenávat je může obnovit.

Vláda 10. října podpořila poslaneckou novelu, která by toto opět umožnila.

Autoři novely si od toho slibují zejména snížení administrativy, zákonodárci by měli rozhodnout v následujících týdnech.

„Kéž by to prošlo! Určitě bychom to uvítali,“ reagoval ředitel Městské policie Olomouc.