Se studií podchodu se rada města seznámila a na středečním jednání posuzovala její dvě varianty řešení.

„Jako variantu doporučila rada města studii, která umožní překonat železniční trať prostřednictvím podchodu s přístupem od ulice Václavkovy a Na Trati i s přístupem od ulice Kašparovy,“ popsal řešení náměstek primátora Aleš Jakubec.

V ulici Na Trati je v této variantě navržena také úprava nevyužitého prostoru pro zeleň s mobiliářem a dětským hřištěm. Prostranství před a za podchodem budou mít zeleň, lavičky, osvětlení a doplní je i bezpečnostní prvky kamerového systému.

Demolice komínu ve Šternberku
VIDEO: Z areálu společnosti Excalibur Army zmizel obří komín. Takto šel k zemi

Pevné oplocení

Varianta nového řešení počítá s pevným oplocením prostoru dráhy pro zamezení vstupu osob do kolejiště a splňuje veškeré požadavky na bezbariérové užívání. Předpokládané náklady na vybudování podchodu jsou zhruba 21 milionů korun.

„Prověřili jsme možnost získání finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury, za určitých podmínek lze dosáhnout až na 100 procent výše dotace,“ objasnil náměstek Jakubec, který je radou pověřen k jednání se zástupci této státní organizace.

Bourání mostu v Komenského ulici v Olomouci - 19. července 2018
VIDEO: Do mostu u Bristolu se zakously bagry. Podívejte se, jak postupně mizí

Úrovňový přechod?

Už před časem se město zabývalo i veřejností diskutovanou variantu, která by umožnila překonání trati prostřednictvím úrovňového přechodu.

„Ze strany Správy železniční dopravní cesty bylo prokázáno, že úrovňový přechod je nutno provést jako zabezpečený s nutností úvazky zabezpečovacího zařízení až do stanice Olomouc hl.n., tzn. při vynaložení investičních nákladů srovnatelných s realizací podchodu,“ připomněl výsledek prověřování náměstek Aleš Jakubec.

Lávka nad železniční tratí byla postavena v roce 1984. Už před deseti lety byl mostní prohlídkou konstatován její špatný stav. Následně zpracovaný odborný posudek a návrh technického řešení znamenal prodloužení životnosti lávky jen o několik let.

Důvodem k definitivnímu uzavření byl závěr z hlavní mostní prohlídky z loňského podzimu, který konstatoval korozi hlavního nosníku i poruchy betonových patek nosných stojin. Kvůli těmto závažným poruchám nebylo možné garantovat její další fungování pro veřejný ani drážní provoz a bylo nařízeno její uzavření s platností od konce roku 2017. 

Simulace pozměněného výškáče Šantovka Tower v olomouckém panoramatu na webu sdružení Za krásnou Olomouc. Investor novou podobu zatím nezveřejnil.
Olomoučtí radní o stavební uzávěře u Šantovky nerozhodli, sešlo se jich málo
Prezidentský vlak v Olomouci. Rosnička z Olomouce
Rosnička z Olomouce přitáhla prezidentský vlak. Podívejte se dovnitř