Na místě, kde vyráběl podnik Milo, vzniká nová městská čtvrť Šantovka, kde stála kasárna 9. května, se o o další objekty rozrůstá BEA campus.

Na ploše Sochorových kasáren zase developer staví bytový komplex a přes ulici Wittgensteinova má vyrůst kancelářský komplex s názvem Nová Envelopa. Investor minulý týden požádal o stavební povolení.

Proměna části Olomouce mezi Galerií Šantovka a hlavním nádražímProměna části Olomouce mezi Galerií Šantovka a hlavním nádražím
mapový podklad: Mapy.cz. Popisky: DENÍK 

BEA campus

V areálu bývalých kasáren 9. května má společnost RCO ambici vybudovat polyfunkční městkou čtvrť otevřenou pro volnočasové aktivity a služby pro veřejnost, která bude současně zázemím pro firmy a vzdělávací instituce.

V současné době již stavební firmy dokončují objekty podél třídy Kosmonautů a ve středu campusu.

Čtvrtinu území vyčlenili projektanti pro zeleň, která bude soustředěna především ve vnitřním zatravněném kruhu budov otevřených směrem k řece, kde vznikne klidová zóna.

„Chtěli jsme vytvořit součást zdravého města, kam chodí lidé nejen do zaměstnání, ale i za vzděláním nebo zde aktivně tráví svůj volný čas,“ říká architekt Evžen Entner z ateliéru Alfaprojekt Olomouc.

Architekti se podle svých slov pokusili o začlenění areálu do organismu města.

Navázali na dva významné urbanistické prvky: řeku Moravu, které se otevírá kruhový soubor staveb se zeleným vnitroblokem provázaným s rekreační zónou, a třídu Kosmonautů, kde podle projektantů dojde k propojení stávajících panelových domů a nové zástavby s dynamičtější architekturou.

Výstavba by měla být kompletně dokončena v roce 2024.

Kancelářský komplex

Na třídě Kosmonautů, přesněji v jihovýchodním kvadrantu křižovatky ulic tř. Kosmonautů, Wittgensteinova a tř. 17. listopadu, má vyrůst moderní kancelářský komplex s názvem Nová Envelopa.

Firma Profectus Development již v minulém týdnu požádala olomoucký magistrát o vydání stavebního povolení. Územní má z června 2012.

Investor plánuje třiadvacet metrů vysoký objekt se šesti nadzemními a třemi podzemními podlažími, kde bude umístěn parking.

Půdorys objektu bude respektovat lichoběžníkový tvar pozemku.

„Objekt budou tvořit dvě základní hmoty – na severu část A na jihu část B, mezi kterými bude v úrovni druhého nadzemního podlaží atrium zastřešené v úrovni pátého nadzemního podlaží,“ popsal investor v oznámení o zahájení stavebního řízení.

Obytná čtvrť místo kasáren

Přes ulici Wittgensteinova, v areálu bývalých Sochorových kasáren, buduje společnost Sochorova stavební bytový komplex.

Vznikne ucelený blok s více než 300 bytů semknutý kolem zeleného uzavřeného prostoru. Realizace projektu proběhne ve dvou etapách s celkovým dokončením v roce 2020.