Misionářka, kterou papež František v neděli prohlásil za svatou, tehdy přiletěla vrtulníkem na jediný den. Setkala se s tehdejším olomouckým arcibiskupem Františkem Vaňákem, na jehož pozvání město navštívila, a se stovkami věřících. V zaplněné katedrále přednesla své poselství o postoji k chudým.

Poté se Matka Tereza přesunula k nedaleké faře v Mlčochově ulici. O objektu se tehdy uvažovalo jako o možném útočišti Misionářek lásky v České republice. Mohl zde vzniknout řeholní dům se službou lidem na okraji společnosti.

Přednost dostala Praha

Zakladatelku a první představenou řádu Misionářek lásky tehdy doprovázel dnes již zesnulý duchovní správce katedrální farnosti Leopold Dýmal.

„Prohlédla si dům a tento prostor, a lokalita jí připadala jako málo vyloučená. V té době v Olomouci nebylo tolik potřebných. Možná, kdyby zde mohla být dnes, viděla by to jinak. Tehdy ale bylo rozhodnuto, že větší „periferií" je Praha," zavzpomínal nástupce Leopolda Dýmala Bohumír Vitásek.

Olomouckou návštěvu v neděli svatořečené Matky Terezy připomíná pamětní deska na budově fary v Mlčochově ulici, kde si Matka Tereza v roce 1990 prohlédla prostory pro možné umístění zázemí Misionářek lásky v České republice.Zdroj: DENÍK/Daniela Tauberová

Olomouckou návštěvu v neděli svatořečené Matky Terezy připomíná pamětní deska na budově fary v Mlčochově ulici, kde si Matka Tereza v roce 1990 prohlédla prostory pro možné umístění zázemí Misionářek lásky v České republice. Foto: DENÍK/Daniela Tauberová

Dům našel smysluplné využití a slouží svatováclavské farnosti. „V prostorách bydlí farář a v přízemí jsou kanceláře farnosti," sdělil dlouholetý farář katedrální farnosti Vitásek.

Matku Terezu pozval student

Návštěvu Matky Terezy zorganizoval tehdejší student Josef Kořenek, který si s misionářkou ještě za socialismu vyměnil několik dopisů. „Obsahem byla otázka možnosti působení sester Matky Terezy v tehdejším Československu," vzpomínal vloni na diecézním webu na výjimečného hosta, který přijel do Olomouce přesně 17. května 1990.

S obsahem dopisů poté seznámil i arcibiskupa Vaňáka, který chtěl indickou řeholnici pozvat. „Když jsme se dozvěděli, že Matka Tereza je právě v Čadci na Slovensku, pan arcibiskup Vaňák mne pověřil, abych se za ní s naší dosavadní korespondencí vypravil a nabídl jí setkání v Olomouci," říká Kořenek, který zakládal Vysokoškolské katolické hnutí.

Do Čadce se vypravil společně se světícím biskupem Josefem Hrdličkou. „S Matkou Terezou a dalšími asi třemi sestrami jsme se nejprve společně modlili. Matka Tereza si pak prohlédla naši korespondenci, pokývala hlavou a začali jsme prakticky řešit, kdy se může v Olomouci zastavit," ohlížel se na webu za čtvrt století starou událostí Kořenek a vzpomínal, jak studenti po nocích vyráběli plakáty, aby se lidé o návštěvě dozvěděli a s misionářkou se mohli setkat.

Misionářky lásky jsou obětavé

Matka Tereza rozhodla o otevření centra v Praze- Bubenči, odkud se Misionářky lásky zhruba o deset let později přesunuly na jinou pražskou adresu. „V České republice působí dvě komunity: v Praze a později byla otevřena další v Ostravě. Dohromady je zde osm deset sester," informovala Vojtěcha Zikešová z vedení Konference vyšších představených ženských řeholí.

„Máme z nich radost. Jsme rády, že je tady máme, velmi obětavě pomáhají potřebným. Zároveň jsou autoritou a prostřednictvím dnes již svatořečené Matky Terezy přitahují pozornost ateistické společnosti a povzbuzují bohaté podnikatele k tomu, aby pomohli," reagovala.

Misionářky lásky se zaměřují zejména na pomoc lidem bez přístřeší. Nejen hmotnou, ale poskytují také duchovní podporu. Soustředí se také na výuku ve víře chudých dětí a mladých lidí.