Zajímavé je to, že ho do ní nominovali zastupitelé za KSČM. Návrh vzbudil na minulém jednání zastupitelstva udivený šum a pobavené komentáře mezi diváky v sále.

Komunisté nejprve redakční radu odmítali jako zbytečnou a navíc jako možný projev cenzury zpravodaje. Když ale její vznik zastupitelstvo odhlasovalo, navrhl do ní Milan Šebesta za KSČM právě Macka.

„Podle našeho názoru je to v oblasti médií odborník. Oslovili jsme ho a on souhlasil,“ uvedl Šebesta.

Macek má zkušenosti s psaním a s vydáváním různých periodik a s obsahem i grafickou podobou zpravodaje je podle svých slov hrubě nespokojený.

„Radní si tam vyřizují své soukromé a podnikatelské spory místo toho, aby to byl zdroj informací pro občany. Hodlám přiložit ruku k dílu. Mým úkolem bude přesvědčit redakční radu, aby zpravodaj dělala jinak,“ řekl Macek.

V tom, že ho do rady nominovali komunisté, nevidí žádný problém.

„Myslím, že je to úplně jedno, protože se v redakční radě vůbec nemíním zabývat politikou a komunistům nejsem ničím zavázán. Pokud by ostatní členové redakční rady prosazovali zájmy svých stran, tak to pak beze mě,“ dodal Macek.

Členem ODS už není. Po zrušení zábřežské organizace v březnu roku 2007 se už do jiné nepřihlásil. Názorově má ale podle svých slov k ODS pořád stejně blízko.

Redakční rada je devítičlenná. Každá ze sedmi stran zábřežského zastupitelstva v ní má svého člověka. Až na Evu Marečkovou, reprezentující ČSSD, jsou to vesměs zastupitelé. Hlasy poradní mají Milan Kratochvíl jako redaktor zpravodaje a Zdeněk David jako zástupce vydavatele, tedy Zábřežské kulturní.

Podle Kratochvíla byly důvodem pro ustavení rady podobné výtky, jaké uvádí Macek.

„Ten problém se táhne už od roku 2006. Na obsah si stěžují občané, radní i zastupitelé. A zastupitelstvo by si prostřednictvím redakční rady mělo určit, co ve zpravodaji chce: zda informace, nebo polemiky. Redakční rada by měla dbát na názorovou vyváženost a stanovit také dlouhodobý tematický plán listu,“ uvedl Kratochvíl.