Hnutí ANO vyhrálo před čtyřmi roky komunální volby v Olomouci a stejně to bylo k ničemu. Tradiční strany se dohodly za vašimi zády a dál vládnou v Olomouci. Proč vás mají lidé volit nyní? Co když sice vyhrajete, ale zase skončíte jen v opozici?

Chyby, které nehodláte opakovat, se nazývají zkušenosti. Jasně, že jsme tehdy byli zpočátku zklamaní a asi i naštvaní. Kdo by po takovém faulu nebyl. Pro město to byla promarněná příležitost. Když ale emoce opadly, rozhodli jsme se, že tuto „zkušenost“, kterou nám tradiční strany udělily, využijeme ve prospěch obyvatel Olomouce. I když jsme byli odsunutí do opozice, normálně jsme začali pracovat ve všech výborech, komisích a orgánech jako řadoví zastupitelé.

Jak s odstupem času vnímáte vaše působení v opozici?

Učili jsme se politickému řemeslu, seznamovali se se složitým organismem, jakým krajské město je. Kriticky jsme se vyjadřovali k věcem, které jsme nepovažovali za správné a zároveň jsme přicházeli s návrhy řešení. K mému překvapení to zafungovalo. Dneska už nejsme pro ostatní politické strany nečitelným nováčkem, který jen kritizuje. I v opozici jsme odvedli kus dobré práce a teď jsme připravení podílet se na vedení města. Pokud uhrajeme na začátku října dobrý výsledek, jsem přesvědčený, že dokážeme v relativně krátké době sestavit fungující koalici a začít makat na 130 procent. To dneska město potřebuje ze všeho nejvíc. Loď bez kapitána nemůže plout příliš dlouho. Chybí jí směr i cíl a posádka brzo zvlčí.

Ještě se vrátím k vaší práci v opozici: co konkrétně se vám pro místní obyvatele podařilo udělat nebo prosadit?

Primárně za fungování města nese odpovědnost koalice. Ona prostřednictvím rady města řídí všechny procesy na úrovni samosprávy, předkládá zastupitelstvu ke schválení klíčové dokumenty počínaje rozpočtem, přes vyhlášky, nakládání s majetkem až po rozvojové plány určující další směřování města. Poctivě jsme se prokousávali desítkami tisíc stran dokumentů a veřejně říkali, co se nám nelíbí, co a jak může fungovat líp. Dosáhli jsme toho, že se nastavila koncepce nakládání s městskými budovami. Řada z našeho pohledu sporných prodejů se zastavila, zabránili jsme zvýšení daně z nemovitostí a potvrdil se náš argument, že pod vládou hnutí ANO poroste ekonomika i příjem městského rozpočtu. Stali jsme se jedním z nejaktivnějších aktérů při tvorbě nové strategie města i plánu udržitelné mobility.

Za co byste dokázal současnou vládní koalici v Olomouci pochválit a naopak, co je její největší průšvih?

Vnímám pozitivně, že opozice dostala od koalice dostatečný prostor pro práci v zastupitelstvu, komisích, ve výborech… a hlavně, že naše připomínky nebo podněty nezapadly, ale byly vnímány. Takže i nám „opozičníkům“ se díky tomu povedlo prosadit řadu dobrých věcí.

Za největší bolest stávající koalice považuji to, že s dostatečným předstihem neřeší zásadní problémy města. Těch příkladů můžu uvést hned několik. Končící smlouva na pronájem vodohospodářské infrastruktury mezí naší Vodohospodářskou společností a francouzskou Veolií. Nákupy zimního nebo Androva stadionu. Opět jsme byli jako zastupitelé postaveni před konkrétní nabídku, aniž by byly dořešeny provozní otázky nebo další rozvoj a využití. Místo toho, abychom se tím zabývali několik let předem a zvolili pro město nejvýhodnější postup, řešíme to na poslední chvíli a volíme vždy mezi špatným a ještě horším řešením. I na mě to potom působí jako účelné odsouvání až do situace, kdy nějak musím rozhodnout. Příkladem je i mnohamiliónový dluh hokejistů vůči městu, který vznikl v souvislosti s provozem zimního stadionu. Stávající koalice nám nechává řadu nedotažených průšvihů, které nemají dobré řešení.

Po Olomouci vám visí reklama, kde se chlubíte, že máte číslo na premiéra Babiše a ten vám případně pomůže řešit problémy v Olomouci. Ale po pravdě: myslíte si, že česká vláda a její premiér mají čas se zabývat problémy Olomouce? Vždyť každý ministr má dost vlastních starostí.

Často se mě teď někdo ptá, jestli mám fakt uložené číslo na premiéra v mobilu. Mám. Ta reklama z dílny našich lidí na marketing evidentně funguje a zaslouží si pochvalu. Samozřejmě, že podstatou není sdělení, že nás primátory a starosty bude Andrej Babiš řídit po telefonu a ve dvě ráno nám volat, jaké lavičky máme nakoupit na dětské hřiště. Podstatou, kterou stejně tak dobře chápou i ti, kteří tu reklamu parodují, je rychlá komunikace od nás představitelů města směrem k vládě. Já jako primátor nepotřebuji ani tak mluvit přímo s premiérem, ale potřebuji řešit problémy města s ministrem dopravy, životního prostředí, kultury, ministryní pro místní rozvoj nebo jejich náměstky. A ústy premiéra bylo deklarováno, že primátor města Olomouce, Mirek Žbánek, bude mít dveře tady všude otevřené.

Na co podle vás mohou být obyvatelé Olomouce nejvíc hrdí?

Na sebe. Vše co tady máme, co je krásné, co funguje, je výsledkem práce našich předků i nás samotných. Proto patří Olomouc k městům s vysokou spokojeností obyvatel s tím, kde a jak žijí. Nemá cenu tady vyjmenovávat vše, co máme rádi a na co jsme jako místní patrioti hrdí. Někdo si cení víc památek, jiný univerzity, další nedá dopustit na fotbalovou Sigmu nebo hokejové Kohouty. Primátor má být nositelem sebevědomí a hrdosti města. Má šířit dobrou atmosféru, symbolizovat stabilitu a prokazovat odvahu dělat náročná rozhodnutí. Hrozně bych si přál, aby občané nebyli hrdí pouze na minulost města, ale i na jeho budoucnost.

A naopak, co vám na současné Olomouci nejvíc vadí?

Kdysi se město rozvíjelo podle předem promyšleného scénáře. Posledních dvacet let mám pocit, že nám vládne neuspořádanost a chaos. Nejen v urbanismu, ale v celé řadě dalších oblastí fungování města. Proto jsme nehorázně zadlužené město, a přitom máme podfinancovanou celou infrastrukturu. Proto nenajdete parkování nejen mezi původními paneláky, ale ani mezi novými obytnými domy. Proto magistrát sídlí v pronajaté administrativní budově, a přitom jsme prodali cenné městské domy v centru. Proto nám naši vodu prodávají Francouzi, stejně jako teplo do domácností. Vadí mi absence dlouhodobého plánování, vadí mi pobudové v ulicích, kteří nerespektují společenské normy ani zákony, vadí mi všudypřítomné billboardy, díky kterým mám pocit, že neprojíždím městem, ale letákem ze supermarketu… Nic z toho mi ale nevadí tak, abych město přestal milovat a uvažoval o odchodu. Naopak, když mi něco vadí, snažím se s tím něco udělat.


Pokud byste měl z vašeho volebního programu vypíchnout nejdůležitější věci, které to jsou?

Promyšlené plánování oprav a investic, řešení parkovacích míst, přívětivější MHD, návrat k symbolice města květin (a nejen v symbolické rovině), příprava projektu voda do městských rukou, revitalizace tržnice a sídlišť, nová multifunkční aréna namísto zchátralého zimního stadionu, dostupné bydlení pro mladé rodiny, více míst ve školkách a modernější základní školy, podpora sportování dětí, snížení zadlužení a pořádek ve městě ve všech slova smyslech…

Pokud budete zvolený primátorem, co uděláte nebo změníte jako první?

Chci nastavit zásady dobré správy města, kterými se celá koalice bude řídit. Nestačí mít jenom programové prohlášení, plány práce, schéma rozdělení moci mezi politiky. Nestačí volební hesla. Pokud nemáte principy, nemáte ani orientaci, nic, na co můžete vy a vaši voliči spolehnout.

Pokud se ptáte na konkrétní opatření ve vztahu k náplni práce primátora, tak je to odpovědnost za dokončení a předložení rozpočtu města na příští rok. Práce na něm už probíhají, ale protože máme před volbami, tak mnohá rozhodnutí o podobě rozpočtu čekají na nové vedení radnice. Na rozpočet města jsou samozřejmě navázány rozpočty příspěvkových organizací i městských firem, které zajišťují objednávky veřejné služby. Naskočíme zkrátka do rozjetého vlaku a musíme plynule jet dál. Proto jsou důležité zkušenosti, které zástupci hnutí ANO v Olomouci mají a nabízejí je ve prospěch všech občanů Olomouce.

Připravili jsme pro vás několik předvolebních speciálů, které vám umožní seznámit se s názory kandidátů. Jejich představení najdete na stránkách našich novin, na našem webu, ale také ve speciálním vydání našeho týdeníku, který vychází příští týden. Máte-li postřeh k tématu, pošlete jej na e-mail: volebnispecial@vlmedia.cz