„Vlivy záměru na životní prostředí lze považovat za akceptovatelné,“ říká zpráva Ministerstva životního prostředí, které prostřednictvím takzvané EIA posuzovalo jaký by těžba štěrkopísku ve Věrovanech na Olomoucku měla vliv na životní prostředí.

„Ministerstvo životního prostředí vydalo 20. října souhlasné stanovisko EIA s celkem šedesáti podmínkami, jejichž respektování v navazujících řízeních přinese snížení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. V průběhu procesu EIA nebyly shledány, při respektování stanovených podmínek, takové vlivy na životní prostředí, které by neumožnily umístění záměru do předmětné lokality,“ uvedla z oddělení metodiky a projektové EIA Ministerstva životního prostředí Lucie Semerádová.

Doplnila, že výrazným snížením rozlohy záměru oproti variantě posuzované na Krajském úřadě Olomouckého kraje se zásadně snížily vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

„Je třeba podotknout, že záměr je v plném souladu s platnými Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, což je strategický dokument, kterým se řídí využívání území v kraji.“

Stanovisko EIA je odborným podkladem pro navazující řízení, kterým je územní rozhodnutí, povolení k činnosti prováděné hornickým způsobem.

„Nejedná se tedy o rozhodnutí o provedení či neprovedení záměru, toto náleží povolujícímu úřadu jako je stavební úřad, báňský úřad. Je však jedním z nezbytných podkladů, na jejichž základě tento úřad rozhoduje,“ vysvětlila.

Investor: Ve volbách vyhrála pískovna

Starosta Věrovan Miroslav Kubíček se odmítl k problematice vyjádřit, naopak investor je podle slov jeho zástupce spokojený.

„Podařilo se úspěšně vyřešit jednu etapu přípravného procesu. Nicméně samo o sobě stanovisko nic neznamená,“ řekl Pavel Josefus.

„Je po volbách a z našeho pohledu byla podpořená strana, která s námi v minulosti začala spolupracovat. Z jejich výsledku pro nás vyplývá, že ti kteří měli negaci pískovny v programu, ve volbách neuspěli. Pravděpodobně se budeme v následujících měsících snažit jednat s novým zastupitelstvem o možnostech provedení záměru,“ reagoval.

Těžaři tak dál budou jednat s obcí o pokračování procesu změny územního plánu obce Věrovany.

„To je pro nás priorita. Aby mohlo být požádáno o územní rozhodnutí, musí být územní plán změněn do podoby, která to umožňuje. Proces se sice nastartoval už před čtyřmi lety, ale kvůli problémům se přerušil a my teď chceme ve změně dále pokračovat. Pokud bude úspěšně ukončený, může být následně zpracována projektová dokumentace, požádáno o všechny potřebné souhlasy k jednotlivým složkovým orgánům státní správy a teprve poté může být požádáno o územní rozhodnutí,“ vysvětlil celý proces Josefus s tím, že vše bude otázkou měsíců, minimálně jednoho roku.

Referendum řeklo ne, zbytečně

Už v roce 2008 to přitom vypadalo, že pískovna ve Věrovanech nebude. Ke konci roku totiž krajský úřad Olomouckého kraje vydal nesouhlasné stanovisko, a to kvůli negativnímu dopadu na životní prostředí.

Lidé si oddechli, ale ne na dlouho.

Těžařská společnost Jampílek totiž upravila původní záměr, zmenšila rozsah těžby a podala nové oznámení, které tentokrát posuzovalo Ministerstvo životního prostředí.

Nepomohlo ani loni uspořádané referendum, ve kterém věrovanští vyjádřili pískovně ne. S obcí už mají navíc těžaři podepsanou smlouvu o spolupráci.