Organizátoři chtěj založit novou tradici k uctění památky Václava III. a rodu Přemyslovců. Do průvodu zvou všechny Olomoučany. Projekt „Milénium olomouckých Přemyslovců“ nabídne i celou řadu dalších akcí.

Rok 2021 podle organizátorů přináší pro Olomouc výročí události, která zásadním způsobem formovala na další staletí status města jako hlavního města Moravy a důležitého mocenského centra panovnických dynastií, ve své podstatě historický moravský protipól Prahy.

Tisíc let olomouckých Přemyslovců

„Letos uplyne 1000 roků od heroického únosy Jitky ze Schweinfurtu knížetem Břetislavem I. roku 1021, následovaného pozdějším odjezdem na Moravu a usazení se v Olomouci. Na to reaguje projekt "Milénium olomouckých Přemyslovců", který reflektuje i další významná výročí s tím související,“ připomněl autor projektu Tomáš Kryl.

Připomíná 990. výročí narození knížete Spytihněva, nejstaršího syna Břetislava a Jitky, v Olomouci roku 1031, 960. výročí jeho úmrtí a vystřídání na českém trůnu jeho mladším bratrem Vratislavem, pozdějším prvním českým králem narozeným v Olomouci.

„S jeho pětinásobným pravnukem Václavem III., od jehož olomoucké vraždy roku 1306 uplyne 715 let, se na stejném místě uzavírá královská linie přemyslovského rodu. Ten dal Moravě i dva biskupy: Dětleba, od jehož úmrtí uběhne 840 roků, a Jana VII., zv. Volek, který skonal před 670 lety,“ uvedl.

K důležitým letošním kulatým výročím patří také 1030 let od první zmínky o Olomouci v dokumentu Dagome Iudex a 890 let od posvěcení katedrály svatého Václava.

Projekt „Milénium olomouckých Přemyslovců“ chce připomenout významná výročí celou řadou kulturních, společenských, populárně naučných, vzdělávacích i pietních akcí.

„Jde nejen o aktuální připomínku historických událostí a osobností - jejích aktérů, ale zejména o vytváření turistické značky “Olomouc – město Přemyslovců“, místo spoluvytváření nejstarších dějiny české státnosti,“ poukázal Tomáš Kryl.

Červená katedrála a vlajky u radnice

První akcí unikátního projektu bude ve středu 4. srpna, v den 715. výročí královraždy, pietní průvod s historickými postavami. Za zvuku bubnu přejde z Petrského na Václavské návrší ke katedrále, v níž budou položeny květiny k soše krále Václava III., nacházející se v tzv. horní kryptě pod presbytářem.

Průvod vyrazí ve 12:45 z Biskupského náměstí, projde ulicemi Wurmovou a Dómskou s tím, že na květinovou pietu bude navazovat pieta v podobě vyzvánění katedrálních zvonů, jež se na tři minuty rozezní přesně ve 13 hodin a 6 minut.

„Čas 13:06 odkazuje na přibližnou dobu, kdy mohlo k vraždě dojít a především na letopočet 1306; délka zvonění 3 minuty reflektuje 3 bodné rány do králova těla, fakt, že Václav byl králem toho jména třetím, a skutečnost, že byl držitelem tří korun: české, polské a uherské,“ připomněl Tomáš Kryl, jenž projekt realizuje za přispění Magistrátu města Olomouce.

Večer budou nasvíceny radnice a katedrály sv. Václava v červené barvě a během celého dne budou vyvěšeny vlajky v přemyslovských barvách na stožárech u radnice.

Bližší informace o projektu jsou k dispozici na webu Milénium olomouckých Přemyslovců a sociálních sítích.

Pietní průvod k uctění památky Václava III. 4. srpna 2021

12:30 řazení průvodu na Biskupském náměstí

12:45 odchod průvodu Wurmovou a Dómskou ulicí k Dómu

13:00 položení květin k soše Václava III. v tzv. horní kryptě dómu

13:06 začátek zvonění za zavražděného krále v délce 10 min.

Čas odkazuje na přibližnou dobu, kdy mohlo k vraždě dojít, a především na letopočet 1306;

Účastníci průvodu:

Zástupci tří stavů v historickém dobovém kostýmu – voják, mnich, měšťan  s doprovodem bubeníka.

Za nimi obyvatelé města v čele se zástupcem magistrátu.  

Květiny (bílé nebo rudé růže).  Účastníci průvodu ve "formaci" přijdou ke katedrále a položí květiny uvnitř k soše Václava III. v tzv. horní kryptě Dómu.

Další akce k přemyslovskému miléniu:

Srpen

Nová turistická stezka s tématem Přemyslovců, doplněná tištěnou brožurkou, komentované vycházky přemyslovskou Olomoucí s možností dalšího opakovaní na objednávku.

Informační centrum města: v prodeji nová turistická známka a turistická vizitka.

Září

Letní kino - promítání českého historického filmu Břetislav a Jitka (1974)

Neděle 12.9. 2021 Václavské náměstí u Dómu, historický den + divadelní představení Václav III.