Do vzrostlých stromů se zakously motorové pily, část jich šla k zemi a ty co zůstaly, budí u kolemjdoucích soucit.

Odborníci ujišťují, že „omlazovací kúra" byla potřeba a padly jen listnáče za hranicí životnosti, které mohly ohrozit obyvatele.

„Chodím tu skoro denně a je mi těch stromů líto," rozhlížela se pětadvacetiletá studentka Markéta po „pahýlech", které lemují rušnou stezku pro pěší a cyklisty.

„Ten zásah vypadá hrozivě, necitlivě. Ale věřím, že měl vážný důvod a že to nakonec bude hezké," dodala studentka anglické filologie.

Odbor životního prostředí olomouckého magistrátu se zásahem zabýval čtyři roky a rekonstrukci detailně promýšlel.

„Nejprve bylo nutné provést ořezy stávajících jírovců, které mají být na stanovišti ponechány ještě po dobu pěti až deseti, například z důvodu výskytu živočichů v dutinách těchto dřevin, protože naše parky jsou cenným domovem pro netopýry, ptáky i hmyz," vysvětloval vedoucí odboru Petr Loyka.

„Od začátku přípravy akce jsem si byl vědom toho, že pokud se nám nepodaří sladit rekonstrukci stromořadí se zájmy ochrany přírody, tak ji neprovedeme," do­dal.

Kácení starých stromů v Michalském výpadu

K zemi jdou jen "špatné" stromy

Ubezpečil, že pryč šly a ještě půjdou pouze stromy, které jsou za hranicí životnosti, jejichž stav se už jen zhoršuje a jsou v provozně velmi špatném stavu.

„Při ořezech i kácení stromů máme zajištěn jak technický, autorský dozor, tak i dozor biologický," sdělil Petr Loyka.

Město už v Bezručových sadech naplánovalo novou výsadbu. Zahrnuje desítky stromů.

„Přesně 52 javorů klenů a jednu vrbu bílou," informoval Petr Loyka s tím, že zahradníci by se měli pustit do vysazování alejového stromořadí již letos na jaře.