„Opravovat se začalo na křižovatce mezi Pňovicemi a Žerotínem. Téměř devět kilometrů dlouhý úsek pak pokračoval až do Šternberka. Kromě rekonstrukce samotné silnice došlo také na úpravu chodníků a zeleně,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jan Zahradníček.

Po kompletně opravené silnici už jezdí také řidiči v Domašově u Šternberka. Součástí prací bylo také vybudování uličních vpustí, které zlepší odvodnění silnice. Obec nechala postavit nový chodník a lávku pro chodce.

„Rekonstrukci vozovky předcházelo budování kanalizace. Díky nové silnici se v obci zvýší bezpečnost i komfort dopravy,“ sdělila starostka obce Michaela Procházková.

Hejtmanství letos investovalo do oprav silnic 1,2 miliardy korun.