„Letiště v Neředíně bychom chtěli na místě, kde dnes stojí, jednoznačně zachovat. Také proto jsme se rozhodli nabídnout jej k pronájmu. I když tento záměr plánujeme zveřejnit obecně, vycházíme ze zájmu ze strany Hanáckého leteckého klubu, který už v současnosti je z velké části skutečným uživatelem areálu,“ uvedl olomoucký primátor Martin Novotný (ODS).

Případná nájemní smlouva by se však každopádně vázala na zachování letiště.

Náklady na provoz areálu každoročně převyšují pět milionů korun. Více než tři miliony zaplatí za režii, přibližně na dva miliony jej pak vyjde pronájem pozemků, které nejsou ve vlastnictví statutárního města.

„Pokud bychom získali neředínské letiště do pronájmu, byli bychom schopni ušetřit až třicet procent prostředků, které doposud město platilo za provoz. Při současných režijních nákladech by tento objem představoval asi milion korun ročně,“ uvedl Petr Dítě z Hanáckého leteckého klubu.

Kromě těchto úspor by do olomouckého rozpočtu plynul také příjem z pronájmu městských pozemků na neředínském letišti. Částku, kterou by letecký klub ve formě nájmu platil, upřesní až následná jednání s vedením olomoucké radnice.

Hanácký letecký klub má však kromě zachování letového provozu v Neředíně také zájem otevřít areál pro veřejnost.

„Letiště doposud nebylo příznivě nakloněno leteckým modelářům. My bychom rádi tento stav změnili a kromě běžných modelářů, bychom chtěli v budoucnu v Olomouci uspořádat také soutěže na evropské úrovni. Kromě letectví bychom však rádi využili volnou plochu na letišti k tomu, abychom tady uspořádali například nějaký beerfest, pozvali cirkus, nebo kolotoče,“ přiblížil některé z plánu leteckého klubu Vratislav Hrachovec, jeden z jeho členů.

Ve hře jsou také úvahy o případném navršení kopce pro sáňkaře, vytvoření stezky pro běžkové lyžování, či otevření dráhy pro minikáry. V odvážných plánech nezapomínají ani na rozšíření parkovacích míst, či stavbu nového sjezdu ze západní tangenty.

„Tyto návrhy však budeme muset konzultovat s radnicí a jejich realizace také závisí od množství peněz, které se nám na jednotlivé projekty povede časem získat,“ pokračoval.

Protože je letecký klub neziskovou organizací, zisk z organizace akcí si letci nemůžou nechat, ale musí jej využít k zaplacení pronájmu letištních pozemků, investovat do rozvoje letiště, či případně odevzdat městu.

Pokud by se klub s městem dohodl, mohl by se stát správcem letiště už začátkem příštího roku.