„V posledních týdnech jsme nabyli dojmu, že stromů při vichřicích padá poměrně hodně. Přesto, že máme k dispozici od odboru životního prostředí jakýsi seznam, kterým se řídí údržba a konzervace porostů v Olomouci, chceme prověřit, jestli stáří dřevin a případné jiné důvody nevedou k tomu, že je stav vážnější, než jsme si zatím mysleli,“ informoval primátor města Martin Novotný (ODS).

Podle primátorova náměstka Jiřího Martináka (ODS) se polomy ve městě při každé větší bouři objevují proto, že některé stromy jsou už na hranici své životnosti.

„Rada města se proto dohodla, že odboru životního prostředí zadá úkol, při kterém odborníci zpracují technický stav dřevin na území města, abychom se mohli v budoucnu rozhodnout, co budeme dělat pro zvýšení bezpečnosti,“ doplnil Martinák.

Odbor životního prostředí podle vyjádření jeho vedoucího Petra Loyky společně s technickými službami stav dřevin průběžně sleduje.

„Radě tak přehlednou zprávu hodnotící stav dřevin na městských pozemcích vypracujeme. Cílem je ale zajistit bezpečnost občanů, nikoliv zahájit nějaké rozsáhlé kácení dřevin ve městě,“ zdůraznil Loyka.

Dotace na ošetření dřevin

Vedení města chce v souvislosti se zelení zažádat o dotaci z evropských fondů na ošetření dřevin ve všech třech historických sadech.

„Nepůjde o žádné kácení či mýcení. Projekt počítá s ošetřením a zakonzervováním dřevin, ořezáním větví, zaděláním dutin nebo svázáním různými lanovými prvky,“ vysvětlil náměstek olomouckého primátora Svatopluk Ščudlík (ČSSD).

Z projektu je však vyňatá Rudolfova alej, kde by až do konce října měli biologové zkoumat výskyt vzácných druhů hmyzu, ptáků a netopýrů.

„Tyto posudky nám pak napoví, zda je z hlediska zájmů ochrany přírody vhodnější radikální obnova nebo třeba postupná výměna stromů,“ doplnil Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu.