Správa olomouckých hřbitovů využila legislativy, která umožňuje hroby, za něž lidé neplatí poplatky a neudržují je, převést na obec, která je poté prodá zájemcům. Správa letos vybrala k odprodeji první stovku. Opuštěných je však jen v Olomouci několik tisíc.

Ředitel Správy hřbitovů města Olomouce Igor Kleiner uvedl, že o staré a opuštěné hroby projevilo zájem několik lidí, avšak zákon je umožnil převést na obce a poté prodat až od roku 2002.

„Letos poprvé jsme vybrali v první fázi zhruba stovku, o které lidé projevili zájem. Nyní se s nimi chceme spojit, zda jejich zájem trvá, a začneme jednat o odprodeji,“ uvedl.

Investice

Správa poptávku po opuštěných hrobech vítá, protože jde i o rozměrné pomníky na frekventovaných místech, které už pietnímu místu nepřidávaly na kráse. Často navíc musela sama investovat do jejich údržby. Nechala proto zpracovat znalecké posudky a odhady kameníků na ostatní zařízení. Postupně je chce prodat.

Někteří zájemci podle Kleinera chtějí jen místo a o podobě pomníku mají jinou představu, takže stávající nechají předělat, například místa s pomníky z padesátých let.

„Několik zájemců však chce zrenovovat staré i architektem navržené hrobky. Například u jedné velice pěkné ze švédské žuly máme odhad na 120 tisíc korun. Přes takovou finanční náročnost mají lidé zájem,“ sdělil Kleiner.

Ze stovky hrobů vybraných k odprodeji je podle něj zhruba třetina ozdobena hodnotnými a zajímavými pomníky.

Chtějí ušetřit

Zájem o opuštěné hrobky, které mají „ducha“, těší i kameníky. „Je to chvályhodné, že ještě jsou tací lidé. Znamená to totiž nejen finanční zátěž, ale i čas, protože o takovou věc se musejí starat,“ komentoval olomoucký kameník Miloš Brűckner.

Přitom trend je podle Kleinera v posledních letech spíše opačný. Pozůstalí chtějí ušetřit, tak příbuzné nepohřbívají, ale nechají zpopelnit. „Lidé jedou na dovolenou to Thajska, ale pěkné pietní místo si nepořídí. Vztah k těmto věcem je dnes úplně jiný,“ podotkl.

Legislativa, která platí od ledna 2002, je podle Kleinera velmi přísná a už po půl roce, kdy příbuzní nemají o hrob zájem a neplatí poplatky, může správce smlouvu vypovědět. „Neuplatňujeme to striktně, protože je to velmi krátká doba. Jsme lidští,“ reagoval.

Na olomouckých hřbitovech je pětadvacet tisíc hrobových míst. Těch opuštěných, o které se lidé nestarají, je několik tisíc. Správa však nebude opuštěné hroby i kvůli jejich ochraně před podnikavci nabízet na internetu nebo na vývěskách.

„Ti, kteří mají opravdu zájem, by měli přijít a osobně tyto věci projednat,“ informoval závěrem Kleiner.