Letos je kvůli koronavirové epidemii v celé České republice výrazně omezen volný pohyb lidí s výjimkou cest do zaměstnání, obchodu či k lékaři.

Do přírody se chodit smí. I zde však podle epidemiologů platí, že by se lidé ve snaze ozdravit organismus oblíbenou bylinou neměli srocovat a vyměňovat si recepty.

„Na medvědí česnek každoročně jezdíme do Grygova, ale tam jsme tušili davy, tak jsme minulý týden vyrazili za Náklo. Nikde ani noha,“ popisovala Jana Ptáčková z Olomouce.

Podle starosty Grygova Tomáše Kubáčka zatím les Království obvyklým nájezdům trhačů medvědího česneku nečelí. Zdaleka ne v takové míře, jako v minulých letech, když planý česnek les provoněl.

„Davy jsme nezaregistrovali, což je dobře. Lidé volají i ohledně ochrany přírody, jaký je v Království režim, že by změněn,“ vysvětloval starosta obce.

Jak připomněla krajská epidemioložka Růžena Haliřová lidem, kteří nejsou v karanténě kvůli prokázané nákaze nebo přímému kontaktu s nemocným, mohou do přírody.

„Nic nebrání, když jsou zdraví, aby šli do lesa. Je potřeba jít na sluníčko, do přírody, protože to pomůže psychické pohodě,“ reagovala ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.

„Ale je potřeba dodržovat nastavená opatření. Není možné, aby vyrazily pro zásoby medvědího česneku celé rodiny, skupiny přátel, půlka vesnice. To je rizikové,“ vysvětlovala.

V rezervacích trhat zakázáno

Kromě vlastního zdraví je potřeba myslet i na ochranu přírody. Rostlina, která vypadá jako konvalinka, ale voní po stroužcích paličáku, ze zákona nepatří mezi zvláště chráněné druhy a v přírodě se běžně trhat dá. Jsou ale místa, kde je to zakázáno.

Na území Lesu Království se mozaikovitě rozprostírají rezervace, ochranná pásma těchto rezervací a hospodářský les. V rezervacích, které jsou označeny červenou pruhem na stromě, je trhání medvědího česneku zakázáno.

„Je potřeba si opět uvědomit, co lze a co nelze v rezervaci: plody sbírat můžeme, ale ne trhat části rostlin. Trhat medvědí česnek je zde zakázáno,“ připomněl ředitel Lesů města Olomouce David Janásek.

Dále nelze mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole či koloběžce. Pěšky je možné lesem procházet. „Ovšem na vlastní nebezpečí,“ připomněl Janásek.

V Království lesníci hospodařili s omezením, od loňska je zde takzvaná bezzásahová zóna s potenciálně vyšším rizikem pádu větví a stromů. Lidé by proto měli chodit jen po lesních cestách.

„Z pohledu bezpečnosti návštěvníků zde budeme sanovat okolí lesních cest. Postupně budeme mýtit tak, aby přestárlé stromy nebyly v dopadové vzdálenosti na cestu,“ dodal ředitel.

Medvědí česnek je mezi lidmi oblíbený, přidává se třeba do pomazánek nebo se používá jako koření do polévek. Lidé se pro něj vydávají také do Litovelského Pomoraví.

Správa CHKO každoročně upozorňuje na zákazy v přírodních rezervacích a národních přírodních rezervacích. I když nejde o chráněnou bylinu, na jejich území česnek trhat nelze.

Maloplošná zvláště chráněná území jsou označena na přístupových cestách státním znakem a vyznačen je také průběh hranice. Stráž přírody řeší přestupek většinou domluvou.

„Pokud by se ovšem jednalo o opakované porušení, trhání medvědího česneku pro komerční účely, lze na místě uložit pokutu i v řádu tisícovek korun,“ opakoval botanik Jan Vrbický.