Jejich výskyt zde byl zaznamenán už před lety a souvisí s oteplováním klimatu.

Místní skupina Českého svazu ochránců přírody se nedávno obrátila na senátorku Jitku Seitlovou (NEZ) kvůli obavě z negativního vlivu tohoto nepůvodního druhu na okolní vodní biotop.

Odborníci to ale odmítají.

V teple rostou

Sladkovodní medúzky jsou více příbuzné nezmarům než mořským medúzám a v Česku je přírodovědci neobjevili poprvé.

V roce 1930 byl zaznamenán jejich výskyt v řece Vltavě a v současnosti je možné je najít hned na několika místech v Čechách i na Moravě.

„Medúzky většinou žijí pouze ve stadiu mikroskopických polypů, které téměř nejsou okem vidět. Teprve pokud se teplota vody delší dobu drží nad dvaceti stupni Celsia, vytvoří se z nich medúzky. Velké mohou být až tři centimetry," přiblížil Adolf Goebel z Moravského ornitologického spolku v Přerově.

Koupání ve VýklekáchZdroj: DENÍK/Dagmar RozkošnáKoupání ve Výklekách. Autor: DENÍK/Dagmar Rozkošná

Nejsou žahavé

Lidé je ani nepostřehnou, protože jsou průsvitné a často přichycené na kameni.

„Nejsou nijak žahavé a nikomu neublíží, takže se jich návštěvníci lomu, kteří se tu koupou, nemusejí obávat," řekl.

Sladkovodní medúzka je sice invazivním druhem, ale pro původní živočichy podle odborníků žádné ohrožení nepředstavuje. Živí se velmi drobnými živočichy, které loví.

„V lomu ve Výklekách byl výskyt medúzky poprvé doložen v roce 2008 a od roku 2013 bylo zaznamenáno celkem šest pozorování. Ve všech případech to bylo v srpnu nebo počátkem října. Tedy v době, kdy bývají povrchové vrstvy vody nejvíce prohřáté," konstatoval ve svém stanovisku zoolog Jiří Šafář z olomoucké pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Větší problém: nepořádek po návštěvnících

Výskyt medúzky u nás není ničím ojedinělým. Od roku 1950 byla zjištěna ve dvaceti mapovaných kvadrátech, nejčastěji v Polabí a na Ostravsku, ale také Českomoravské vrchovině.

Odborníci jsou přesvědčeni, že přestože se jedná o nepůvodní druh, je bezproblémový.

„Dá se předpokládat, že v případě pokračujícího oteplování klimatu bude dál rozšiřovat areál svého výskytu. Není ale známé riziko, které by toto šíření představovalo, a proto není nutné provádět žádné regulační zásahy proti tomuto druhu," doplnil Josef Veselský, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Podle starosty obce Výkleky Romana Zapletala jsou v zatopeném lomu prováděny pravidelné rozbory vody.

„Ve vodě jsou kapři, ale i štiky. Mnohem větší problém než medúzky sladkovodní pro nás ale představuje nepořádek po turistech, kteří se sem jezdí vykoupat," uzavřel starosta.