Rekonstrukcí prošla podlaha, větrací otvory, kamenné prvky a vstupní dveře.

Památník nově hlídá elektronický zabezpečovací systém s pěti kamerami napojenými na pult městské policie. Častěji než dosud budou kolem něj také procházet hlídky strážníků.

Druhá etapa rekonstrukce přišla na 6,5 milionu korun.

„S financováním obnovy památníku nám pomohla dotace z programu ministerstva obnovy na zabezpečení péče o válečné hroby ve výši téměř tří milionů korun,“ upřesnil náměstek primátora Otakar Bačák s tím, že státy bývalé Jugoslávie se na opravách finančně nepodílejí.

Ani po těchto stavebních úpravách však není obnova mauzolea zcela dokončena. Poslední třetí etapa počítá s restaurováním rakví a odborným ošetřením ostatků 1224 jihoslovanských vojínů.

V kryptě budou opraveny podlahy, omítky a elektroinstalace. Restaurovány mají být kamenné, dřevěné a kovové prvky. Celkové náklady na třetí etapu dosahují 5,5 milionu korun, město se do nich pustí nejdříve v příštím roce.

První etapa v minulosti přišla na 5,3 milionu korun. Ke zchátralému památníku československo-jihoslovanského přátelství z roku 1926 se žádný ze států bývalé Jugoslávie nehlásil, město se majitelem stalo v roce 2015 rozhodnutím soudu.