Stavba patřila někdejší královské Jugoslávii, která však jako stát již dlouho neexistuje.

Do majetku města Olomouce se monument z 20. let minulého století podařilo zapsat po dvouleté soudní anabázi.

Mauzoleum v číslech1926 začala výstavba jihoslovanského památníku v Bezručových sadech

1945 zaniklo Království Jugoslávie a od této chvíle do současnosti neměla památka vlastníka. Tím se v roce 2015 stalo město Olomouc

1188 ostatků jihoslovanských vojáků bylo uloženo do krypty mauzolea

20 milionů jsou odhadované náklady na tři etapy oprav stavby, první by měla začít v roce 2016

Práce na rekonstrukci objektu, který nyní slouží spíše jako noclehárna bezdomovců, by mohly začít příští rok.

Je ale potřeba sehnat potřebné peníze. Radní proto na svém posledním jednání rozhodli o podání žádosti o finanční pomoc.

„Získání peněz je klíčové při pokusu o záchranu této kulturní památky. Náklady na její celkovou rekonstrukci jsou odhadovány na dvacet milionů korun," sdělil náměstek olomouckého primátora Ladislav Šnevajs.

Město se pokusí získat finanční příspěvek z programu ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné hroby. Žádost pošle také do sídla Olomouckého kraje.

Před podáním žádostí o dotaci si však muselo město vyjasnit vlastnická práva k památce.

„Původní vlastník, Království Jugoslávie totiž formálně zaniklo 17. dubna 1945 a po dobu sedmdesáti let tak nemělo jihoslovanské mauzoleum skutečného vlastníka," přidala Radka Štědrá, mluvčí olomouckého magistrátu.

Díky slovinské velvyslankyni

Po komplikovaném dvouletém soudním jednání je ale již rozhodnuto. Před nedávnem se majitelem stalo město Olomouc.

„Velké poděkování patří velvyslankyni Slovinska paní Smiljane Knezové, která nám pomohla vyjednat dohodu mezi městem a nástupnickými státy bývalé Jugoslávie o převzetí památníku do vlastnictví města," připomněl Ladislav Šnevajs.

Jihoslovanské mauzoleum v Bezručových sadech v Olomouci. Leden 2015

Současný stav kaple mauzolea. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Poškozené prvky nahradí kopie

Samotná oprava památky je rozdělená do tří etap.

„Stavební práce v rámci první etapy mají spočívat v odstranění vlhkosti obvodového zdiva krypty a zahrnují také obnovu systému lemovacích zídek teras a venkovních schodišť. Poškozené prvky kulturní památky budou nahrazeny kopiemi," popsal náměstek primátora.

Termín zahájení stavebních prací je předpokládán v roce 2016 a celkové náklady na první etapu jsou odhadnuty na osm milionů korun.

„Druhá etapa počítá s celkovou obnovou kaple včetně poškozených dveřních a okenních výplní, obnovením podlah, stěn a stropů. Je připravena také oprava střechy kaple a obnovení elektroinstalace a osvětlení," popsal již před časem Ladislav Šnevajs druhý soubor prací.

Třetí fáze plánované rekonstrukce zahrnuje opravu podzemní krypty.

Jihoslovanské mauzoleum v Bezručových sadech v Olomouci. Leden 2015

Mauzoleum v Bezručových sadech v lednu 2015. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Jihoslovanské mauzoleum

podobu památníku navrhl olomoucký architekt Hubert Aust ve stylu monumentálního neoklasicismu, práce na stavbě památníku začaly v roce 1926

sochařskou výzdobu objektu vytvořil Julius Pelikán

hlavním objektem je jedenáct metrů vysoká kaple s kopulí a představenými třemi řadami dórských sloupů na uměle navezeném pahorku

kaple je přístupná dvojramenným schodištěm, uvnitř se nacházejí poškozené, částečně zamalované fresky světců v byzantském stylu

pod kaplí je krypta s ostatky jihoslovanských vojáků, kteří zemřeli v olomouckých vojenských nemocnicích během první světové války, posléze sem byly svezeny ostatky i z jiných částí republiky a momentálně je jich uložených zhruba 1200

ostatky jsou uloženy v malých dřevěných rakvích s číselným označením a jsou poskládané do železných regálů

nedávno se podařilo v Srbsku v bělehradském archivu dohledat přesný seznam pohřbených včetně čísel rakví a dalších podrobných údajů

na průčelí stavby je reliéfní nápis v češtině a srbochorvatštině „VĚRNOST ZA VĚRNOST LJUBAV ZA LJUBAV"

Bezručovy sady: Jihoslovanské mauzoleum

Slib, že město bude pečovat

Myšlenka výstavby monumentálního pomníku vzešla od členů Klubu přátel Jugoslávie, který vznikl v Olomouci po první světové válce, když Československo a Jugoslávie uzavřely spojeneckou smlouvu.
Každoročně si členové na vojenském hřbitově v Olomouci-Černovíře připomínali jihoslovanské vojáky, kteří padli v první světové válce. Pietní akce je vedly k myšlence vybudovat mauzoleum pro téměř třináct stovek Jihoslovanů, pohřbených během války na celém území Moravy a Slezska.

Při slavnostním otevření, za hojné účasti olomoucké veřejnosti, posvětil kapli tehdejší biskup Gorazd a celé mauzoleum bylo oficiálně věnováno Jihoslovanům se slibem, že město i členové klubu o ně budou pečovat.
Do dvou let pak byl dokončený svoz ostatků jihoslovanských vojáků. Celkem je jich zde pohřbeno 1188.

S koncem první republiky začalo mauzoleum chátrat.
Vandalové několikrát vypáčili vchod do krypty a vyhazovali z rakví ostatky vojáků. Pak byla krypta zazděna.
Poškozené jsou nyní i byzantské obrazy, fresky a reliéfy.
Objekt je teď útočištěm zvláště lidí bez domova.

zdroj: MmOl a spqo.cz