Poté, co koncem minulého týdne otevřeli novou část „Rejnoka“ chodcům a cyklistům, pustili se stavbaři do demolice zbytku původní konstrukce.

Stavba „Rejnoka“ se tím dostala do další fáze, v rámci které začaly práce na takzvané návodní polovině mostu přes řeku Moravu.

„Nová polovina mostu ještě není dokončena a práce na ní budou nadále probíhat. Vedle překládání inženýrských sítí, propojení s břehy bude docházet k pokládání dalších vrstev mostovky, finálních vrstev ochozu a instalaci zábradlí,“ upozornil chodce mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Práce na II. B etapě protipovodňové ochrany Olomouce probíhají podle investora bez zdržení podle harmonogramu.

Montáž ocelové konstrukce zbývající části „Rejnoka“ začne podle Povodí Moravy přibližně od poloviny roku.