Otom, že nemocnici bude šéfovat Radomír Maráček, rozhodl ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS), když hledal náhradu za odvolaného Jaroslava Vomáčku (ČSSD). Proč se úspěšný manažer rozhodl odejít z vítkovické nemocnice, kterou podle kolegů z Agelu pozvedl, do zadlužené státní nemocnice?„Má role ve Vítkovicích byla pomalu u konce. Možnost přejít do Fakultní nemocnice v Olomouci by se už nemusela opakovat, a navíc, já nemám v úmyslu se stěhovat a ostatní takto velké nemocnice už neumožňují dojíždění,“ říká Radomír Maráček.

Rozhovor

* Proč manažera soukromé společnosti, která prosperuje a posiluje svoji pozici na tuzemském trhu, zlákala možnost vést státní fakultní nemocnici, která má navíc stamilionové závazky?

Práce pro FN Olomouc je pro mne manažerskou výzvou a zkouškou mých schopností uskutečnit stejnou práci v mnohem větším objemu a pod jiným vedením – státní správou v úzké spolupráci s lékařskou fakultou.

* Společnost Agel, pro kterou jste roky pracoval v manažerských pozicích, je největším konkurentem státních zdravotnických zařízení na Moravě a ve Slezsku. A pokud navíc získá dlouhodobý pronájem tří nemocnic v Olomouckém kraji, její postavení na trhu ještě posílí. Neobáváte se konkurence? Může nemocnici odvést pacienty.

Pokud FN Olomouc nezmění svou současnou strategii a nebude reagovat na chování konkurence,může být opravdu v ohrožení. Mým úkolem je najít pro ni program, který zaručí její stabilitu a posílí její význam v celém regionu severní Moravy ve specializované péči.

* Vaše jmenování ředitelem fakultní nemocnice rozvířilo spekulace o tom, zda jako letitý manažer třineckého Agelu nebudete společnost zvýhodňovat. Nebudete?

Společnost Agel zvýhodňovat nebudu. Budu se s ní však muset domluvit, protože pokud získá do pronájmu tři okolní nemocnice, bude téměř jediný partner pro řešení zdravotní péče v regionu. Prioritou bude pacient a zájmy fakultní nemocnice. Chci být úspěšný manažer FN Olomouc.

* Každopádně pro Agel, ale i jiného soukromého provozovatele nemocnic, by mohlo být výhodné mít „svého“ člověka v čele největšího státního lůžkového zařízení široko daleko (FNO má přes 1400 lůžek). Výdělečné výkony by dělala soukromá nemocnice a méně lukrativní zákroky by odeslala do státní nemocnice. Takový „loajální“ ředitel by to přinejmenším nekritizoval.

Myšlenka je to určitě logická. Nicméně já jsem přesvědčen, že pokud medicínu v kterémkoli oboru děláte dobře, v dostatečném počtu výkonů, s minimem komplikací a umíte ošetřit vstupní a provozní náklady, tak je i ekonomicky minimálně neztrátová. Mým úkolem nebude zisk, ale kvalita, specializace a vyrovnaný rozpočet. Potažmo „lukrativních“ výkonů FN určitě nezbavím. Je budoucí věcí zdravotních pojišťoven, jestli dovolí provádění některých typů výkonů v okolních zařízeních, protože FN je pak povinna řešit jejich komplikace.

* Pokud Agel získá do pronájmu tři krajské nemocnice, jak si představujete jejich fungování vedle fakultní nemocnice? Budete spolupracovat, nebo si konkurovat?

Já na základě komunikace s lídry jednotlivých klinik stanovím koncepci FN a podle toho budu vést jednání se zástupci firmy Agel, což podle mých informací budou jiní lidé, než s kterými jsem dosud spolupracoval. Konkurence bude, protože jen ta „táhne“ dopředu, ale nesmí ohrozit kvalitu zdravotní péče a spokojenost pacientů.

* Ministr Julínek, který vás jmenoval, očekává, že fakultní nemocnici ekonomicky stabilizujete a zavedete potřebné reformy. Loni dostala nemocnice od ministerstva skoro 200 milionů korun. Jak chcete zlepšit hospodaření nemocnice bez provozních státních dotací?

Jak ozdravit nemocnici – to jsou zkušenosti, které si přináším se soukromého sektoru. Nechci je sdělovat dopředu, ale vyplývá to z již uvedeného. Mít pod kontrolou vstupy, provozní náklady a soustředit se na druh péče, která takové nemocnici přísluší.

* Podle představ ministra Julínka by měla vzniknout univerzitní nemocnice. Jakou máte představu o fungování univerzitní nemocnice? A pokud se ministerská vize neuskuteční, budete přece jen více podporovat vědu? Například při dětské klinice provádějí experti špičkové výzkumy v oblasti onkologie, na které jsou potřeba velké peníze.

Koncepce univerzitní nemocnice ministerstva zdravotnictví je naprosto totožná s mou představou. Vědeckou činnost by však mělo koordinovat právě ministerstvo, aby byla co nejefektivnější a sladěná mezi jednotlivými univerzitními nemocnicemi v Česku. Pokud tam je něco jedinečného a špičkového, bude to mít zelenou.

* Pocítí nějak personální změnu v čele zařízení pacienti? Nemocnicí jich ročně projde přes půl milionu.

Spokojený pacient musí být hlavní prioritou každého zdravotnického zařízení. Je klientem a nositelem image.

* Oproti vítkovické nemocnici, odkud přicházíte, je do center FNO soustředěna péče o pacienty, jejichž léčba vyžaduje obrovské náklady. Kolik peněz tato centra získají, záleží i na šikovnosti při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami. Jaká bude vaše strategie v boji o peníze pro tyto nemocné?

Zdravotní pojišťovny již myslím chápou, že koncentrace nákladné péče do vybraných zařízení je cestou kvality a ekonomiky. FN jim musí být schopna toto nabídnout a diskutovat s nimi podobu zdravotní péče v regionu.

* Nemocnice má přes tři tisíce zaměstnanců. Poznají hmatatelně příchod nového ředitele?

Zpočátku to poznají lídři klinik a oborů, se kterými budu v kontaktu, a vedení nemocnice. Vzhledem k tomu, že budu chtít změnit strukturu řízení, tak postupně pak i ostatní zaměstnanci.

* Jeden z vašich předchůdců měl výhrady k tomu, aby nemocniční lékaři měli zároveň soukromé praxe. Jaký je váš postoj k takovému souběhu lékařských činností?

Pokud soukromá praxe nenarušuje chod oddělení, lékař používá své prostředky a vybavení a současně je odesílatelem pacientů do FN,tak to naopak vidím jako přínos. I fakultní nemocnice musí mít svůj objem odesílajících lékařů a jsou pro ni důležitými partnery.

* Ministr vás jmenoval do funkce minulé pondělí. Kdy předpokládáte, že byste mohl do nemocnice nastoupit?

Nastoupím 2. července.