„Dosáhli velkého úspěchu v humanitní, přírodovědné, technicko-dovednostní, sportovní a umělecké oblasti. Na soutěžích a olympiádách," zmínil náměstek hejtmana Zdeněk Švec.

Cenu od kraje si odnesla i sedmnáctiletá baletka, která studuje Gymnázium v Olomouci-Hejčíně.

„Na mezinárodní soutěži ve Vídni jsem se umístila na druhém a čtvrtém místě a pak jsem skončila na prvním a druhém místě v kvalifikaci na mistrovství světa," prozradila Lucie Kadlecová, která se modernímu baletu věnuje už deset let. (paš)