V textu, který zaslal Olomouckému deníku, připomněl občanským demokratům, kteří se chtějí vrátit ke kořenům, proč byla strana založena a že není třeba nic nového vymýšlet.

Zapochyboval nad seznamem kandidátů do vedení a vyzval delegáty, aby se chytili za nos a vybrali nové lidi, kteří budou důvěryhodně reprezentovat střední třídu a její zájmy.

Miroslav Macek před kongresem ODS

„Občanská demokratická strana byla založena proto, aby zastupovala a hájila zájmy vznikající střední třídy, lidí, kteří se živí prací svých rukou a hlav, svojí podnikavostí a umem, a kteří od státu požadují jen jedno jediné: aby jim nepřekážel a nekomplikoval jim život.

Jak se jí podařilo tyto zájmy svých přirozených voličů hájit a uhájit, vidíte dnes sami. Navíc za situace, kdy je střední třída celé EU pod neustálým socialistickým tlakem zákazů, příkazů a regulací.

Z výše řečeného jednoznačně vyplývá program ODS – nového nic vymýšlet netřeba.

Z výše řečeného vyplývá též nezbytnost příkladně zjednodušit a zefektivnit struktury a chod ODS – namísto toho je snaha o vytvoření jakéhosi nového politbyra o sto členech a ponechání funkcí 1. místopředsedy a čtyř místopředsedů, jen aby se ukojilo více ambicí, ač by dva tradiční místopředsedové bohatě stačili.

Mezi kandidáty na vrcholné funkce můžeme nalézt: deset (!) stávajících poslanců a senátorů, jednoho politologa, dva starosty, a bohužel jen jednoho živnostníka a jednoho podnikatele.

Opravdu se domníváte, že to je ten dobře sestavený reservoir lidí, kteří přirozeně osloví ty zbytky střední třídy, které ještě věří v renesanci ODS? Já tedy ne.

Navíc jsem, bohužel, přesvědčen, že opět zapracuje dávná neřest delegátů kongresu: není důležité, zda je kandidát nejlepší, ale že je od nás, takže hurá do handlů „my vám zvolíme vašeho, vy nám zase našeho".

Pokud toto vše delegátům kongresu nedojde, nechytí se za nos a nezvolí do vedení nové zástupce, důvěryhodně reprezentující střední třídu a její zájmy (je jich v té nabídce doslova pár), pak živoření potrvá dál."